УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
повернутись 

Стан виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах області за 2019 рік

01.02.2020

Проведений управлінням Фонду соціального страхування України у Черкаській області аналіз стану виробничого травматизму та профзахворюваності в Черкаській області (далі управління Фонду) показує, що станом на 01.01.2020 року на підприємствах, в установах та організаціях області (далі – підприємства) спостерігається зменшення рівня виробничого травматизму та значне зростання рівня професійної захворюваності.

 

І. Виробничий травматизм на підприємствах області.

За 2019 рік на підприємствах області сталося 123 нещасних випадків, в яких травмовано 126 працівників, у тому числі 36 смертельно (за 12 місяців 2018 р. - 117 нещасних випадків, в яких травмовано 137 працівників, у тому числі 32 смертельно).

За результатами розслідування у 85 нещасних випадків, в яких травмовано 89 працівників, у тому числі 13 із смертельним наслідком, визнано такими, що пов’язані з виробництвом

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року кількість нещасних випадків зменшилась на 17,5% (з 103 до 85), кількість травмованих зменшилась на 20,5% (з 112 до 89), кількість смертельно травмованих збільшилась на 18,2% (з 11 до 13).

Серед травмованих: чоловіків – 61 (68,5%), у тому числі 1 потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння, жінок – 28 (31,5 %), у тому числі 1 потерпіла перебувала у стані алкогольного сп’яніння (смертельний). Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком понад 50 років - 46, що складає 51,7 % від загальної кількості травмованих.

 

Динаміка нещасних

випадків на підприємствах області станом на 01.01.2019 -2020 р.р.

 

При зменшенні рівня травматизму в цілому по області по деяких регіонах області спостерігається зростання травматизму (Додаток 2), а саме Черкаський район + 3 (з 5 до 8), у т. ч 1 із смертельним наслідком, Золотоніський район + 2 (з 6 до 8), у т. ч 3 із смертельним наслідком.

До основних травмонебезпечних галузей економіки області відносяться (Додаток 3):

- промисловість – кількість нещасних випадків складає 35.5 % (22, у тому числі 1 із смертельним наслідком) від загальної кількості нещасних випадків;

- сільське господарство та надання пов'язаних із ними послуг - 15.7 % (11, у тому числі 1 із смертельним наслідком);

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 11.3 % (7);

- транспорт - 6.5 % (4, у тому числі 1 із смертельним наслідком).

Причинами нещасних випадків є організаційні (Додаток 4 ), які складають 67.7% (42) від загальної кількості нещасних випадків, технічні причини - 12.9 % (8), психофізіологічні – 17.7% (11), техногенні, природні, екологічні та соціальні – 1.7 % (1).

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться (Додаток 5):

- падіння потерпілого – 46.8% (29) .

Аналіз розподілу страхових нещасних випадків по підприємствах з урахуванням кількості працюючих (Додаток 1), свідчить, що на підприємствах, де повинна бути створена та ефективно працювати служба охорони праці (понад 50 працюючих) сталася переважна більшість нещасних випадків 73 % (65), що свідчить про низьку ефективність роботи служб охорони праці.

 

 

ІІ. Професійна захворюваність на підприємствах області

 

 
 У 2019 році на підприємствах, в установах та організаціях області (далі – підприємства) відбулося значне зростання рівня професійної захворюваності. 
 Так на підприємствах області у 2019 році зареєстровано 8 професійних захворювань, в порівнянні з 2018 роком, кількість професійних захворювань зросла на 100 % (з 4 до 8).

 

Динаміка

професійних захворювань на підприємствах області у 2018 -2019 р.р.

 

 Найбільше зростання кількості профзахворювань відбулося на підприємствах Тальнівського району: з 0 у 2018 році до 3 у 2019 році ( Додаток 8).

 Основними шкідливими виробничими факторами, які спричинили виникнення професійних захворювань є ( Додаток 9):

 - фізичні фактори ( вібрація) - 3 (37.5%) у 2018 році - 2 (50.0%);

 - фактори трудового процесу - 2 (25.0%), у 2018 році - 0;

 - біологічні фактори - 3 (37.5%), у 2018 році - 2 (50.0%).

 

 Розподіл профзахворювань відповідно виду економічної діяльності ( Додаток 10):

-         62.5 % (5) - сільське господарство та надання пов’язаних із ним послуг,

 у 2018 році – 50.0% (2);

-         25.0% (2) - охорона здоров'я та надання соціальної допомоги,

 у 2018 році – 50.0% (2);

-         12.5% (1) - державне управління, у 2018 році – 0.

 

 Аналіз розподілу профзахворювань відповідно до виду економічної діяльності свідчить, що найбільш небезпечні умови праці в області на підприємствах АПК. Причина - на більшості підприємств низький рівень механізації ручної праці, застосовуються застарілі зразки сільськогосподарської техніки.

 В структурі профзахворюваності значною є питома вага жінок ( 44.5% за останні 10 років), які зазнають фізичного перенапруження організму, у зв’язку з недостатньою механізацією ручної праці, в першу чергу у сільському господарстві ( Додаток 11).

 У 2019 році професійні захворювання встановлені : чоловіки - 3 (37.5%), жінки – 5 (62.5%).

 Аналіз причин виникнення професійної захворюваності на підприємствах області показує, що причинами зростання рівня професійної захворюваності є:

- недостатня увага роботодавців до додержання вимог чинного законодавства та

 технологічної дисципліни, відповідністю засобів виробництва вимогам НПАОП,

 скороченням коштів на охорону праці;

- низька якість проведення попередніх та періодичних медоглядів, їх формальність;

- низька ефективність профілактичних заходів, які проводяться Фондом.

 Під час проведення заходів відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання працівників з умовами праці та розслідування причин виникнення профзахворювань виявляються факти встановлення професійних захворювань працівникам, у яких за результатами періодичних медичних оглядів протягом останніх 2-5 років патології не було виявлено, що є наслідком низької якості або відсутності проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці ( ТОВ «Атлантик ФАРМЗ –ІІ» Драбівського району, ТОВ «Промінь –АА», СФГ «Фортуна», ПП «Папуженці» Тальнівського району, філія «Кам’янка» ТОВ СП «Нібулон»).

 Відсутність на підприємствах, або незастосування працівниками ЗІЗ, також підвищують ризик виникнення профзахворювання у працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці

 Відповідно до ст.50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», управлінням та відділеннями Фонду проводяться відповідні профілактичні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці.

 Під час проведення перевірок суб’єктів господарювання страховими експертами з охорони праці перевіряються питання проведення роботодавцями медичних оглядів

 Стан організації і проведення медичних оглядів працівників певних категорій у 2018 році та організацію проведення медоглядів у 2019 році, за ініціативою управління Фонду розглянуто на засіданні ради обласної державної адміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення 22.05.2019 року . Радою БЖД роботу в області щодо організації і проведення профілактичних медичних оглядів працівників у 2018 році визнано недостатньою.

 Відповідно до рішення ради обласної державної адміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення Управлінням Держпраці у Черкаській області, Управлінням охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації та управлінням Фонду 10.07.2019 р. проведено спільну нараду для пошуку шляхів вирішення проблемних питань в організації та якості проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Учасники наради відзначили, що однією з причин зазначених недоліків є відсутність дієвого контролю за організацією та якістю проведення попередніх та періодичних медоглядів. За пропозицією управління Фонду на нараді прийнято рішення про проведення спільною комісією, із залученням фахівців Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА, Управління Держпраці у Черкаській області та управління Фонду, перевірок закладів охорони здоров’я області перевірити щодо якості проведення та оформлення результатів медичних оглядів згідно наказу МОЗ України.

 Управління Фонду, враховуючи ситуацію з професійної захворюваності у Тальнівському районі, звернулося до Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА (лист від 07.08.2019 р. № 02-12-1517) з пропозицією спільною комісією, із залученням фахівців Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА, Управління Держпраці у Черкаській області та управління Фонду, перевірити у серпні місяці роботу комісії КНП «Тальнівська центральна районна лікарня» щодо організації проведення медичних оглядів працівників певних категорій згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246, ( далі – Порядок). Відповідно до наказу Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА від 09.08.2019 р. № 858 спільною комісією 13.08.2019 р. проведено зазначену перевірку.

 Так комісією проведено перевірки: у серпні КНП «Тальнівська ЦРЛ», у вересні КНП « Кам’янська ЦРЛ», у жовтні КНП «Драбівська ЦРЛ». У грудні місяці заплановано перевірку закладів охорони здоров’я Смілянського району.

 За результатами перевірок проводяться заслуховування на засіданнях ради обласної державної адміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення представників райдержадміністрацій та представників районних закладів охорони здоров’я про стан організації і проведення профілактичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та важкими умовами праці та стан професійної захворюваності на підприємствах відповідного регіону.

 У ІІІ кварталі на засіданні ради обласної державної адміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення 26.09.2019 проведено заслуховування представника районної державної адміністрації Тальнівського району, заступника головного лікаря з поліклінічної роботи та позаштатного профпатолога КНП «Тальнівська ЦРЛ» про стан організації і проведення профілактичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та важкими умовами праці та стан професійної захворюваності на підприємствах району.

 У ІV кварталі на засіданні ради обласної державної адміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення 12.12.2019 проведено заслуховування представників районної державної адміністрації Кам’янського району та КНП « Кам’янська ЦРЛ».

 

 

 

ІІІ. Профілактичні заходи.

 

Відповідно до ст.50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», управлінням та відділеннями Фонду проводяться відповідні профілактичні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, так за 12 місяців 2019 року :

1. Здійснено 461 перевірку підприємств щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці. Під час проведення перевірок виявлено 3070 порушення законодавства про охорону праці. Внесено 461 подання роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці та отримано 331 відповідей на ці подання, у тому числі по 11 поданнях отримано відповідь про часткове виконання, на 19 подань термін надання відповіді не настав.

Начальнику управління Держпраці у Черкаській області, за результатами перевірок, внесено 2 подання про притягнення до відповідальності посадових осіб підприємств, які допустили порушення законодавства про охорону праці та про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників.

2. Надано 2137 консультацій роботодавцям щодо створення ними безпечних та нешкідливих умов праці. Під час надання консультацій розповсюджено 2839 нормативно-правових актів з охорони праці та іншої спеціальної літератури.

3. Прийнято участь у опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 547

 підприємствах. Також надано практичну допомогу роботодавцям у розробленні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці на 61 підприємстві.

4. На 186 підприємствах страхові експерти відділень прийняли участь у розробленні профілактичних заходів та механізмів їх. На 599 підприємствах страховими експертами прийнято участь у розробленні нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

5. Проведено 282 семінарів, нарад, «круглих столів» з проблемних питань охорони.

6. Здійснено 156 публікації в ЗМІ та виступів на радіо (телебаченні) щодо пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці,

7. Проведено 140 заходів по вивченню та поширенню позитивного досвіду профілактичної роботи на підприємствах.

8. Страховими експертами взято участь у роботі 98 комісії з питань охорони праці підприємств.

9. Виконано 128 інших профілактичних заходів.

версія для друку
повернутись