Управління виконавчої дирекції Фонду в Чернівецькій області
Головна » Доступ до публічної інформації

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування з тимчасовоївтрати працездатності від 08.09.2011 №302-ос

 

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є

Виконавча дирекція Фонду соціального страхуванняз тимчасової втрати працездатності

 

І. Загальні положення

 

1.1.  Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є Виконавчадирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

1.4. Доступ до публічної інформації Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечується шляхом наданняінформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5.    Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні,юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крімсуб'єктіввладних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6.  Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Прозвернення громадян».

 

II. Складення та подання запитів

на публічну інформацію

 

2.1.  Запитувач має право звернутися до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності із запитом на отриманняпублічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2.  Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3.       Запит на отримання публічної інформації подається до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в усній чиписьмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача (напоштову адресу: 04070, миїв, вул. Боричів Тік, 28; телефаксом: (044) 206-04-06).

2.4.  Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5.  Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6.  З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту, запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічноїінформації, затверджені цим наказом, розміщені на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та наінформаційних стендах в адміністративних будівлях Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

2.7.  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представникспеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.8.  На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Виконавчої дирекції Фондусоціального страхування з тимчасової втрати працездатності, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3.1.    У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишньогоприродного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, щосталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

3.2.    У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розглядузапиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовійформі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3.3.  Інформація на запит надається безоплатно.

4. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченоїзаконодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

2)  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3)  не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 

Начальник юридичного управління    М.М. Макидон

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України