Управління виконавчої дирекції Фонду у Дніпропетровській області
Головна » Діяльність управління » Контроль обгрунтованості видачі листків непрацездатності

20.12.2017

Результати  роботи відділу експертизи тимчасової непрацездатності в напрямку контролю за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності застрахованим особам в медичних закладах Дніпропетровської області та стан організації і якість експертизи тимчасової непрацездатності

за 9 місяців 2017 року

 

 

 Відповідно до розділу II статті 4 Закону України «Про загальнообов´язкове державне соціальне страхування» Фонд соціального страхування України здійснює керівництво та управління загальнообов´язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв´язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов´язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

В зв´язку з цим, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області інформує про результати роботи в напрямку контролю за обгрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності (далі – ЛН) застрахованим особам в медичних закладах Дніпропетровської області, стан організації та якість експертизи тимчасової непрацездатності за 9 місяців 2017 року, а також основні типові порушення лікарями нормативно-правових та законодавчих документів, що регламентують порядок видачі та продовження ЛН застрахованим особам.

За 9 місяців 2017 року застрахованими особами Дніпропетровської області втрачено по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобами та по догляду за хворим всього 2 780 840 днів, по яких виплачена допомога по ЛН на суму 476 692 822,81 грн.

Загальні витрати по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобами складають близько 40% всього бюджету Фонду.

Фахівцями відділу експертизи тимчасової непрацездатності (далі – ЕТН) Управління Фонду за 9 місяців 2017 року проведено 65 планових та 95 позапланових перевірок лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛПЗ) області. При цьому виявлено 444 необгрунтовано (неправомірно) виданих та продовжених ЛН, що складає 8% від загальної кількості перевірених ЛН.

В той же час, ми спостерігаємо чітку позитивну динаміку, в порівнянні з тим же періодом 2016 року щодо кількості виявлених порушень при перевірках (623 необгрунтовано виданих та продовжених ЛН за 9 місяців 2016 року), тобто адміністрацією ЛПЗ вживаються дієві заходи по усуненню недоліків.

Перевірки обґрунтованості видачі ЛН фахівцями відділу ЕТН здійснюються в межах повноважень, наданих статтею 9 та 10 Закону України «Про загальнообов´язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон України №1105), з дотриманням вимог статті 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров´я» в частині збереження лікарської таємниці, наказів Міністерства охорони здоров´я України (далі – МОЗУ) №455 від 13.11.2001, із змінами №882 від 06.12.2011 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» (далі – Інструкція №455), наказу МОЗУ №532 від 03.11.2004, із змінами №774 від 24.11.2006 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» (далі – Інструкція №532), наказу МОЗУ №189 від 09.04.2008 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності» (далі – Положення №189), Постанов Кабінету Міністрів України та Правління Фонду.

Кожна перевірка медичного закладу закінчується аналізом виявлених порушень при видачі (продовженні) ЛН з проведенням семінару – навчання по нечітко визначених питань з ЕТН за безпосередньою участю лікарів ЛПЗ. Так, протягом 9-ти міс 2017 року проведено 87  навчань.

   Основні типові порушення нормативних документів, виявлені під час перевірок ЛПЗ області, протягом 9-ти місяців 2017 року:

1.                       порушення вимог п.1.7 Інструкції №455 в частині не відображення лікарями в щоденниках медичних карт ознак тимчасової непрацездатності застрахованих осіб при продовженні ЛН або відсутності  відмітки про призначене лікування в листках лікарських призначень;

2.                       порушення вимог п.2.2 Інструкції №455 в частині неправомірного одноособового продовження ЛН лікуючим лікарем на термін понад 10-ть календарних днів;

3.                       порушення вимог п.4.3 Інструкції №455 в частині несвоєчасного закриття ЛН хворого, який направлений на МСЕК.

4.                       порушення вимог п.1.3 загальних положень Положення №189 в частині не відображення в медичних картах страхового анамнезу, а також в частині, що визначає випадок тимчасової непрацездатності;

Крім того, як і в попередні роки, в реєстратурах консультативно - діагностичних відділень медичних закладів вторинної ланки та первинної, що підпорядковуються ДОЗ ДОДА, в середньому зберігається біля 80% медичних карток амбулаторного хворого, чим порушуються вимоги п.23 «Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації №025/о», затвердженої наказом МОЗУ №110 від 14.02.2012 року.

За порушення порядку видачі та продовження ЛН притягнуто до дисциплінарної відповідальності 14 лікарів.

Водночас, майже в 7% випадків ЛН видавалися з порушеннями порядку заповнення, в тому числі й при здійсненні обміну довідок по тимчасовій непрацездатності на бланки ЛН. Найбільш часті звернення страхувальників до Управління Фонду надходять з приводу недооформлених ЛН в частині відсутності заповнення адреси підприємства в графі «місце роботи, назва підприємства», чим порушуються вимоги п.3.1 Інструкції №532. Також при заповненні бланку ЛН в графі «Звільнення від роботи» досить часто не зазначається посада лікаря, чим порушуються вимоги п.3.12 Інструкції №532. При заповненні ЛН з приводу вагітності та пологів мають місце непоодинокі порушення вимог п.9 Інструкції №532 в частині зазначення в графі «Звільнення від роботи» одним рядком сумарної тривалості відпустки (літерами) та відповідного заповнення графи «Діагноз первинний» де зазначається термін вагітності на час звернення та графи «Діагноз заключний» з зазначенням орієнтовного терміну пологів.

По невірно оформлених ЛН допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, так як відповідно до статті 31 Закону України №1105 «підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності», тому ЛН повертаються на доопрацювання в ЛПЗ за місцем видачі, чим створюються передумови для виникнення конфліктів та звернень застрахованих осіб на «Гарячі лінії».

У разі отримання травми застрахованою особою в стані алкогольного сп’яніння, в графі «Примітка» робиться позначка про таке сп´яніння з зазначенням дати та лабораторним підтвердженням у промілях, як це регламентовано п.4.2 Інструкції №532.

В порушення вимог п.10 Інструкції №532 видаються ЛН без позначки про порушення режиму пацієнтом, в тому числі й відмова від направлення на МСЕК.

Стан організації та якість ЕТН в медичних закладах безпосередньо впливає на терміни тимчасової непрацездатності застрахованих осіб, упередження нецільового використання коштів, а також додержання лікарями стандартів надання медичної допомоги населенню. Тому, відповідно, управлінням вживаються заходи в напрямку зниження рівня захворюваності серед працівників підприємств, установ, організацій, проводиться постійна роз´яснювальна робота з лікарями, а також сумісні наради з представниками департаменту охорони здоров´я ДОДА.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України