Управління виконавчої дирекції Фонду у Дніпропетровській області
Головна » Діяльність управління » Медичні та соціальні послуги

Впровадження програми Фонду соціального страхування України щодо безкоштовного реабілітаційного лікування працюючих осіб в Дніпропетровській області у запитаннях та відповідях для пацієнтів та лікарів

21.08.2018

Що таке Фонд соціального страхування України?

Фонд соціального страхування України діє на підставі Закону України «Про загальнообов´язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон України №1105) та є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов´язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві, у зв´язку з тимчасовою втратою працездатності.

Чи має право працююча особа на отримання відновлювального лікування за рахунок коштів Фонду?

В умовах, коли медична галузь перебуває у стані реформування, коли зменшується пакет безоплатної медичної допомоги, законодавчо передбачене право застрахованих осіб на отримання відновлювального лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, що є діючим механізмом соціального захисту населення з можливістю застрахованої особи відновити своє здоров’я.

Статтею 19 Закону України №1105 застрахованим громадянам України (особи, які сплачують єдиний соціальний внесок або є добровільно застрахованими особами) та членам їх сімей надане право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за соціальним страхуванням у зв´язку з тимчасовою втратою працездатності. Це право виникає у застрахованої особи з настанням страхового випадку (захворювання або травми).

Пунктом 10 статті 22 Закону України №1105 регламентовано, що застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесеного захворювання або травми безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності (листок непрацездатності) надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі з урахуванням проїзду.

 Як змінився механізм надання послуг з реабілітаційного лікування за рахунок коштів Фонду за останній рік і в чому його переваги?

 З 2018-го року Фондом соціального страхування України запроваджено більш спрощений механізм адресного надання застрахованим особам і членам їх сімей безоплатної допомоги з метою відновлення здоров’я та працездатності шляхом введення в дію з 01.01.2018 року Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року №39.

Цим Порядком визначений механізм, граничні розміри (в межах 600 грн. за один ліжко-день на застраховану особу або 420 грн. на супроводжуючу) та умови відшкодування Фондом санаторно-курортним закладам витрат за надані соціальні послуги з відновлювального лікування застрахованих осіб. З цього часу реабілітаційне лікування здійснюється на підставі тристороннього договору, укладеного між застрахованою особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі, органом Фонду та санаторно-курортним закладом, відповідно затверджених профілів реабілітації за вибором застрахованої особи. Перелік санаторно-курортних закладів, що постійно оновлюється, визначений на веб-сайті виконавчої дирекції Фонду: www.fssu.gov.ua. На сьогоднішній день 52 санаторно-курортних заклади України мають всі дозвільні документи і відповідну матеріально-технічну базу та готові прийняти хворих на відновлювальне лікування.

Зі зміною Порядку надання  послуг та відшкодування санаторіям за надані послуги за І півріччя 2018 року проліковано 2154 застрахованих осіб, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли Фондом централізовано закуповувалися путівки у певній кількості, на певний період, за певним медичним профілем, що обмежувало кількість оздоровлених.

Крім того, завдяки підтримці програми з оздоровлення працюючого населення області головою Дніпропетровської обласної ради Глібом Пригуновим, у 2018 році в реабілітаційний процес включилися 90 лікувально-профілактичних закладів області другого та третього рівня, що на 58% більше, ніж в попередньому році. Саме тому дуже важливе розуміння соціально-економічних питань, пов′язаних із збереженням здоров′я нації з боку органів місцевої влади, так як тільки в співпраці ми зможемо досягнути високих результатів по виконанню державних програм.

     Так, за перше півріччя 2018 року ефективність відновлювального лікування хворих, які пройшли реабілітаційне лікування в санаторно-курортних закладах України склала 88%, тобто 88% всіх хто отримав реабілітаційне лікування, по його закінченню відразу приступили до праці. Це хороший показник, який на доказових принципах підтверджує високий рівень надання медичної допомоги на санаторному етапі лікування хворих.

           Як Дніпропетровське управління Фонду впроваджує новий механізм відновлювального лікування застрахованих осіб в області?

           Начальником управління виконавчої дирекції Фонду в Дніпропетровській області Борисом Мазуром протягом першого півріччя проведена масштабна робота з 17-ма регіональними відділеннями управління та всіма головними лікарями лікувальних закладів області для доступності та максимального охоплення хворих, які потребують реабілітаційного лікування, з метою інформування лікарів та надання відповідей на запитання щодо впровадження нового спрощеного порядку отримання відновлювального лікування застрахованих осіб. Так, на початку року була проведена сумісна робоча нарада  головою обласної ради Глібом Пригуновим, заступником голови Дмитром Батурою, начальником Дніпропетровського управління Фонду Борисом Мазуром, директором департаменту охорони здоров´я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Наталією Будяк з головними лікарями всіх медичних закладів області первинної, вторинної, третинної ланки та головними лікарями санаторно-курортних закладів області.

 

         

         Також на початку лютого в Дніпропетровському управлінні була проведена виїзна нарада керівництва виконавчої дирекції Фонду з представниками управління та його відділень, які відповідають за напрямок роботи щодо реабілітації застрахованих осіб.

Крім того, 21-го лютого начальник управління Борис Мазур прийняв участь у щорічному черговому пленарному засіданні Дніпропетровської обласної профспілкової організації працівників сфери охорони здоров’я України, де ознайомив представників первинних профспілкових організацій з новим спрощеним порядком проведення медичної реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування України для працюючого населення області.

        Відділеннями Дніпропетровського управління щоденно проводиться робота по укладенню договорів в медичних закладах області. За кожним закладом охорони здоров´я, що має стаціонарні ліжка, закріплений представник відділення Фонду.

        Інформаційна та консультативна підтримка лікувальних закладів області та представників відділень управління, а також постійний моніторинг ситуації щодо медичної реабілітації застрахованих осіб, здійснюється начальником відділу медичних та соціальних послуг Вікторією Соколенко. Щомісячно управління надає інформацію щодо кількості направлених на реабілітаційне лікування пацієнтів кожним медичним закладом до департаменту охорони здоров´я Дніпропетровської обласної державної адміністрації та до Дніпропетровської обласної ради. Крім того, це питання знаходиться на постійному контролі начальників відділень управління та начальника управління.

       Б.В. Мазуром проводяться особисті зустрічі з головними лікарями багато ліжкових медичних закладів та мерами промислових регіонів області з метою популяризації відновлювального лікування для пацієнтів серед лікарів медичних закладів Дніпропетровської області, яка є промислово навантаженим регіоном.

 

 

       

         Що таке медична реабілітація (відновлювальне лікування) і для чого вона потрібна?

   Медична реабілітація - це вид медичної допомоги, що включає в себе систему лікувальних заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму, виявлення та активізацію його компенсаторних можливостей, профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.

         Головними завданнями медичної реабілітації є функціональне відновлення хворого, пристосування його до повсякденного життя, залучення до трудового процесу, диспансерний нагляд за реабілітованими.

  Застосування медичної реабілітації в умовах санаторно-курортних закладів допомагає як найшвидше відновити здоров’я та працездатність людини, зменшити показник первинної інвалідності, підвищити рівень життєдіяльності, а також скоротити терміни тимчасової непрацездатності. Крім того, висока ефективність проведення медичної реабілітації може бути досягнута лише за умов обов’язкового дотримання основних принципів: раннього початку, безперервності, послідовності, наступності та повноти надання медичної допомоги хворим, індивідуального підходу та програмування відновлювального лікування.

Хочу звернути увагу на актуальність питання медичної реабілітації (відновлювального лікування) і з іншого боку. Нажаль, протягом останніх 3-х років ми спостерігаємо збільшення показника первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення. Це пояснюється ростом серцево-судинної патології, побутових травм, онкологічної патології та каліцтвом, отриманим за роки проведення АТО. Також росту цього показника сприяє запізнє звернення населення до лікарів по медичну допомогу після тривалого самолікування, коли виникають ускладнення або вже незворотні зміни, що приводять до стійкої втрати працездатності.

      За якими хворобами та травмами можуть лікуватися хворі застраховані особи в санаторно-курортних закладах за рахунок коштів Фонду?

      Перелік із 7 профілів медичної реабілітації розміщений на веб-сайті виконавчої дирекції Фонду та управління Фонду в Дніпропетровській області www.fse.gov.ua складає:

-          нейрореабілітація (підгострий період інсультів - після оперативних втручань на судинах мозку або без них, підгострий період черепно-мозкових травм);

-          м′язово-скелетна реабілітація (підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних); підгострий період опіків; ревматологічні захворювання);

-          кардіо-пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркту міокарда після оперативних втручань на судинах серця або без них; стан після нестабільної стенокардії, підгострий період після операцій на серці, підгострий період захворювань легень; підгострий період після операцій на легенях; цукровий діабет);

-          медико-психологічна реабілітація учасників АТО;

-          реабілітація після оперативних втручань на органах зору;

-          реабілітація вагітних при порушенні перебігу вагітності;

-          інша реабілітація, куди входить підгострий період після оперативних втручань на органах травлення; підгострий період після оперативних втручань на органах сечо-статевої системи; підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.

       Які документи потрібно мати застрахованій особі для направлення на відновлювальне лікування?

       Пацієнт направляється в санаторій безпосередньо із стаціонару в день виписки. Підставою для направлення застрахованої особи на відновлювальне лікування є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров′я про необхідність направлення її на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу за відсутністю протипоказань. Термін лікування застрахованої особи в реабілітаційному відділенні санаторію також визначає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров′я і він може складати від 12-ти до 24 днів. Крім того, при виписці із стаціонару пацієнт отримує три примірники договору, виписку з медичної карти стаціонарного хворого або хворої дитини (у випадку направлення хворої дитини віком від 4-х до 15-ти років в супроводі дорослого) або обмінну карту пологового будинку (при направленні вагітної з патологією вагітності із жіночої консультації), відкритий листок непрацездатності, копію паспорту та посвідчення особи з інвалідністю (при наявності) або посвідчення учасника АТО (при направленні за медико-психологічним профілем).

      Який механізм направлення хворого на відновлювальне лікування із стаціонару?

Шаг 1. Після надання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем, лікувальний заклад повідомляє робочий орган Фонду про наявність на лікуванні особи, що має показання для проходження відновлювального лікування;

Шаг 2.  не пізніше наступного дня у стаціонар до пацієнта прибуває фахівець Фонду, який за наданим паспортом та ідентифікаційним кодом самостійно перевіряє чи є особа застрахованою та разом із хворим заповнює заяву на відновлювальне лікування;

Шаг 3. пацієнту надається перелік санаторіїв, які відповідають вимогам по профілю його хвороби і він самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження лікування;

Шаг 4. орган Фонду узгоджує з санаторієм наявність вільних місць і укладає тристоронній договір між Фондом, санаторієм і хворим;

Шаг 5. застрахована особа направляється до санаторно-курортного закладу на відновлювальне лікування зі стаціонару. На час реабілітації продовжується  лікарняний листок за яким Фондом фінансується допомога по тимчасовій втраті працездатності аби компенсувати особі втрачений за час лікування заробіток;

Шаг 6. після проходження реабілітації застрахованою особою підписується акт приймання-передачі наданих послуг, після чого Фонд здійснює оплату санаторно-курортному закладу за проведене лікування.     

В які санаторії Дніпропетровської області можна направляти хворих для відновлювального лікування?

На території Дніпропетровській області приймають на відновлювальне лікування три оздоровниці, з якими  співпрацює управління виконавчої дирекції Фонду в напрямку медичної реабілітації застрахованих осіб, а саме:

ТОВ «Санаторій «Сонячний» (с. Вербки, Павлоградський р-н) має розвинуту інфраструктуру, необхідне сучасне обладнання для надання висококваліфікованого лікування хворим. На узліссі соснового лісу розташовані футбольний, баскетбольний та дитячий майданчики. В спортивно-оздоровчому комплексі знаходиться тренажерний зал з різним сучасним спортивним обладнанням. Санаторій приймає хворих цілий рік. Родзинкою санаторію є використання 3-х видів тракції хребта: суха горизонтальна тракція, підводна тракція під кутом 45о, підводна вертикальна тракція, які застосовуються при лікуванні опорно-рухового апарату, церебро-васкулярних захворювань та широко використовуються лікувальні грязі Слов'янського родовища. Можливості санаторію дозволяють на високому рівні проводити лікування за наступними профілями: підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті, підгострий період інсультів, медико-психологічна реабілітація учасників АТО, підгострий період опіків. В Санаторії «Сонячний» Вам запропонують чотирьох разове збалансоване дієтичне харчування з можливістю індивідуального замовлення меню.

ДП «Санаторій «Славутич ім. Б.В. Пашковського» ПАТ ЛОС «Укрпрофоздоровниця» розташувався в затишному куточку Дніпропетровської області, м. Верхньодніпровськ, на березі річки Дніпро. Місцевість, на якій розташований санаторій, це мальовничий полу острів багатий рослинністю та чудовими краєвидами. Заклад працює цілий рік. Клімат м’який, з незначущими коливаннями атмосферного тиску. Все це обумовлює комфортні умови для оздоровлення та лікування людей, особливо значуще для хворих з серцево-судинною патологією. В санаторії проводиться лікування за наступними профілями: підгострий період інфаркту міокарда, після операцій на опорно-руховому апараті, після операцій на легенях, підгострий період інсультів, підгострий період опіків, порушення перебігу вагітності, підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах, після оперативних втручань на органах зору, медико-психологічна реабілітація учасників АТО. Серед застосованих в санаторії методів лікування варто особливо відзначити бальнеотерапію, грязелікування, різні види гідротерапії та фізіолікування. Розвинута інфраструктура санаторію включає такі об'єкти як басейн, кафе, бар, кіноконцертний зал, сауна, перукарня, обладнаний пляж та інш.

ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» розташований в екологічно чистому куточку села Орлівщина, Новомосковського району, Дніпропетровської області. Оздоровницю оточує реліктовий ліс з віковими соснами та берег мальовничої річки Самари. Це - справжній райський куточок природи. Саме повітря має цілющі властивості, сприятливо впливаючи на органи дихання і покращуючи загальне самопочуття. Крім цього, оздоровлення відбувається за допомогою традиційних санаторних процедур, таких як бальнеотерапія, внутрішнє застосування лікувальної мінеральної води, гідротерапія, грязелікування, лікувальний масаж, різні види фізіопроцедур та інше. Заклад працює цілий рік. Курорт займає площу 5.32 га, на якій розмістилися чотири спальні корпуси з індивідуальними зонами відпочинку, їдальня, клуб, паркова зона з дитячим, баскетбольним і футбольним майданчиками, тенісним кортом, упорядкованим охоронюваним пляжем з рятувальною станцією та медичним постом. На території берегової зони знаходиться затишний ресторан з прекрасним видом на річку Самара. Повною мірою розвинена інфраструктура курорту: працює сауна, кафе, перукарня, аптека, пральня, цілодобові медичні пости і охорона. Основні напрямки санаторно-курортного лікування: цукровий діабет, підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, підгострий період після операцій на легенях, підгострий період інсультів, кардіо-пульмонарна реабілітація, медико-психологічна реабілітація учасників АТО, підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.

Наявність в санаторно - курортних закладах високо кваліфікованого медичного персоналу, сучасних методів діагностики і лікування дозволяє значно розширити коло медичних показань для лікування застрахованих осіб і членів їх родин в сучасних умовах. Усе це разом із унікальними мінеральними водами та природними лікувальними факторами дає змогу забезпечити якісним та безкоштовним відновлювальним лікуванням дорослих та дітей у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.

 Куди можна звертатися для отримання додаткової інформації щодо відновлювального лікування?

       За додатковою інформацією прошу звертатися до регіональних відділень управління за телефонами нижче або на веб-сайт управління: www.fse.gov.ua.

Бажаю всім міцного здоров´я!

 

Дніпровське відділення       (056)3745023                               

Криворізьке                           (0564)948198                                                     

Кам´янське                            0679391613                                                         

Верхньодніпровське            (05658)60552

Марганецьке                         (05665)51787

Павлоградське                      (0563)200253

Тернівське                             0953027494

Петриківське                         (05691)28574

Васильківське                       (05639)99031

Покровське районне            (05638)22698

Першотравенське міське     (05633)52781

Петропавлівське                   (05631)31181

Нікопольське                         (05662)696045

Покровське міське                (05667)60683

Новомосковське                    (05693)77621    

Синельниківське                   0954965416

Жовтоводське                        0956834916

 

 

Начальник відділу

медичних та соціальних послуг

управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

в Дніпропетровській області, лікар

  Соколенко В.В.

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України