Управління виконавчої дирекції Фонду у Дніпропетровській області
Головна » Діяльність управління » Медичні та соціальні послуги

Начальник відділу медичних та соціальних послуг управління доводить до відома користувачів сайту про зміни до постанови правління Фонду №39 від 13.07.2017

05.10.2018

 

Начальник відділу медичних та соціальних послуг управління Вікторія Соколенко доводить до відома користувачів сайту про прийняття правлінням Фонду соціального страхування України 19.07.2018 року постанови №19 «Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування України від 13.07.2017 №39 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України». Постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування.

Цією постановою внесені зміни у пункт 2 абзацу першого Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженому постановою правління Фонду від 13.07.2017 №39, яким передбачено створення Комісії виконавчої дирекції Фонду щодо встановлення відповідності санаторно-курортних закладів кваліфікаційним вимогам, яка є постійно діючим органом та протягом трьох робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду. Положення про Комісію та її склад затверджується наказом виконавчої дирекції Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.

Абзац четвертий викладений у такій редакції: «Рішення про включення санаторно-курортного закладу до Переліку приймається Комісією на підставі його відповідності кваліфікаційним вимогам для надання послуг з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду».

Доповнено новим абзацом у такій редакції: «У разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, закінчення строку дії акредитаційного сертифікату та відсутності рішення про акредитацію закладу, а також у випадках, передбачених абзацом третім пункту 14 цього Порядку, Комісією приймається рішення про виключення санаторно-курортного закладу з Переліку».

Абзац другий пункту 11 доповнити словами «документа, що посвідчує особу з інвалідністю (за наявності) після слова «паспорт».

Абзац перший пункту 18 доповнити словами «документа, що посвідчує особу з інвалідністю (за наявності) після слова «паспорта».

Крім того, в типовій формі Договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги з реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи, затвердженої постановою правління Фонду від 13.07.2017 №39 преамбулу договору після слів «Прізвище, ім´я, по батькові» доповнити словами «група інвалідності (для осіб з інвалідністю)».

Розділ перший ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ доповнити абзацом у такій редакції:

 « (у разі реабілітаційного лікування Застрахованої особи, яка є особою з інвалідністю, п.1.2. Договору викладається в такій редакції (далі – за формою 4). Замовник (особа з інвалідністю ___ групи) забезпечується послугою із реабілітаційного лікування на підставі цього Договору за профілем медичної реабілітації»; 

У пункті 2.4 слова «виконавчою дирекцією Фонду» замінити словами «управліннями виконавчої дирекції Фонду»;

       Розділ третій ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ФОНДОМ

доповнити абзацом у такій редакції: «(за формою 4). Вартість одного дня реабілітаційного лікування Замовника (далі - ліжко-день Замовника) становить______грн, без ПДВ. Вартість послуг із реабілітаційного лікування Замовника, що надаються за цим Договором, становить _________грн, без ПДВ».

У пункті 5.3 цифру «5» замінити цифрами «10».

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України