Управління виконавчої дирекції Фонду в Херсонській області
Головна » Анонси та новини » Запитання-відповіді

Про порядок проведення перевірок страхувальників з питань використання роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду

01.02.2019

Про порядок проведення перевірок страхувальників з питань використання роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду

У відповідності до норм статей 9 та 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105), Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.

На даний час робочі органи виконавчої дирекції Фонду та їх відділення здійснюють перевірку страхувальників щодо використання страхових коштів Фонду відповідно до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за № 393/19131 (даліІнструкція № 29), у частині, що не суперечить діючому Закону № 1105.

Постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12 затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок № 12), яким визначено механізм та умови фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві.

Відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку № 12 робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження від страхувальника заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної у ній, зокрема щодо правильності нарахування виплат. Окрім цього, Порядком №12 передбачається надсилання або надання безпосередньо страхувальниками до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

Перевірка страхувальників проводиться згідно плану-графіка  проведення планових перевірок страхувальників який складається на підставі аналізу з урахуванням   наступних  критеріїв:

1)  системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами двох попередніх перевірок встановлені порушення використання страхових коштів Фонду;

2)  неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;

3)  зростання кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів) та сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у 1,5 і більше разів у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за умови відсутності зростання середньооблікової кількості штатних працівників та фонду оплати плаці у звітному періоді;

4)  здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів (1 200,00 грн і більше)  у розрахунку на один день;

5)  наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску та/або відсутності застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб.

План-графік проведення планових перевірок страхувальників на квартал складається до 20 числа місяця, який передує кварталу та  оприлюднюється на регіональній  веб-сторінці  офіційного веб-порталу Фонду після його затвердження.

Частиною 6 статті 15 Закону №1105 передбачена відповідальність страхувальників- роботодавців у разі порушення порядку використання страхових коштів, а саме: відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.

Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Окремо звертаємо увагу, що діючими нормами Закону № 1105 змінено порядок оскарження рішень робочих органів виконавчої дирекції Фонду, прийнятих за результатами перевірок страхувальників, передбачений      Інструкцією № 29.

Так, відповідно до частини третьої  статті 17 Закону № 1105 спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії управління виконавчої дирекції Фонду. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Постановою правління Фонду від 12.09.2017 № 45 затверджено Положення про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України з питань вирішення спорів (далі - Положення № 45).

Згідно з пунктом 5.2 Положення № 45 рішення комісії при робочому органі Фонду може бути оскаржено до комісії Фонду соціального страхування України, а рішення останньої - до правління Фонду. Рішення комісій можуть бути оскаржені до суду.

                                                                                                                               Начальник управління

                                                                                                                               С.А. Главацька

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України