Фонд соціального страхування України
повернутись 

Про зведений баланс доходів та видатків по обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік

19.11.2012

 

 

Про  зведений баланс доходів та видатків по

обласному відділенню Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік

 

          Бюджет обласного відділення затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012р. № 40.

          Відповідно до п. 4.3 Інструкції  про порядок складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 18.04.2003р. № 10 (із змінами та доповненнями) на Ваш розгляд пропонується бюджет обласного відділення в розрізі робочих органів відділення.

          Доходи бюджету Херсонського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на  2013 рік плануються за рахунок надходжень коштів від часткової плати за путівки, та інших надходжень.

          В основу розрахунків балансу закладений фонд оплати праці по області 6557,0 млн.гривень. Темп росту заробітної плати становить 114,0 % від планового показника 2012 року. Ріст фонду оплати праці пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати.

          Сума надходжень коштів від часткової сплати за путівки становитиме 6109,0 тис.грн. та визначається шляхом множення суми асигнувань на оздоровчі заходи, встановлені бюджетом на поточний рік, на коефіцієнт, який у відсотковому виразі визначає межу утримань часткової вартості за путівки на санаторно-курортне лікування, включаючи путівки до санаторіїв – профілакторіїв.           

          Сума надходжень коштів по статті “Інші надходження” планується в розмірі середнього річного показника по цій статті, для розрахунку якого беруться дані за минулий рік та очікувані за поточний рік в процентному співвідношенні до суми витрат на виплату усіх видів допомог, ця сума становить 292 тис.грн.

           До цієї статті входять суми пені, нарахованих штрафів, кошти, які в результаті ревізій, перевірок не прийняті до заліку.

 Витрати бюджету обласного відділення Фонду соціального страхування на виплату усіх видів допомоги заплановані в відповідності до Інструкції з питань планування бюджету і становлять у 2013 році 93192 тис.грн., що в порівнянні з плановим показником статті видатків в 2012 році складає 110,5% , а саме:

1.   Розмір витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності на 2013 рік встановлено в сумі 60757 тис.грн., що становить 108,4 % від планового  показника на 2012 року.

2.       Сума витрат на виплату допомоги по вагітності і пологах визначається шляхом множення суми фонду оплати праці на наступний бюджетний рік на процентне співвідношення очікуваних  витрат до очікуваної суми фонду оплати праці поточного року та складає 31511 тис.грн., що становить 114,9% від планового показника в 2012 році.

3.       Сума витрат на виплату допомоги на поховання планується множенням середній кількості випадків за 2 попередніх роки на розмір допомоги цього року (2200,0 грн.). Витрати заплановані в сумі 924,0 тис.грн.

Загальна сума витрат по статті “Оздоровчі заходи” планується в об’ємі 37589,0 тис. грн.

Витрати по статті “Оздоровчі заходи” визначаються в бюджеті для  забезпечення фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та членів їх сімей, часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій, дитячих оздоровчих закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фінансування позашкільного обслуговування. По цих напрямках складається окремий кошторис видатків, який винесено на розгляд правління сьогодні. Після затвердження бюджету відділення Фонду складається регіональна програма відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей. Сума витрат по статті “Оздоровчі заходи” планується в бюджеті відділення в розрізі його  робочих органів пропорційно чисельності працюючих з розрахунку витрат на одного працюючого.

           Сума витрат на часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв планується в відповідності до встановлених норм витрат на 1 ліжко-день на харчування, лікування і медикаменти,  культурно-масове обслуговування та штатних розписів санаторіїв-профілакторіїв, розмірів заробітної плати персоналу, який утримується за рахунок коштів обласного відділення Фонду, запланованої кількості людино-днів.

            Витрати на часткове утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл плануються згідно їх кошторисів з урахуванням всіх джерел фінансування (обласний бюджет, місцевий бюджет  та інші надходження). В 2013 році відповідно до постанови правління Фонду від 31.07.2012 № 44  дитячо-юнацькі спортивні школи підпорядковані регіональним товариствам та ДЮСШ, що не підпорядковані ФСТ фінансуються виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду. З 1 січня 2013 року обласним відділенням Фонду планується фінансування 17 ДЮСШ.

             Загальна сума асигнувань для забезпечення поточної діяльності виконавчих дирекцій відділення по статті «Організаційно-управлінські заходи» передбачається на суму 13970,0 тис. грн.

             Витрати по виконанню обов’язків страховика, до яких належать оплата банківських та поштово-телеграфних послуг, консультаційні послуги та висвітлення роботи Фонду у засобах масової інформації, проведення тендерів, підвищення кваліфікації працівників санаторіїв-профілакторіїв, навчання членів комісій із соціального страхування  підприємств, установ, організацій плануються на суму 70 тис.грн.

             Загальна сума витратної частини бюджету відділення Фонду на 2013 рік становитиме 144895,0 тис. грн., що складає  108,8% загальної суми планових витрат 2012 року.

             В результаті зроблених розрахунків бюджет Херсонського обласного відділення Фонду соціального страхування на 2013 рік склався з дефіцитом в  сумі 138494,0 тис. грн.

 

 

версія для друку
повернутись