Фонд соціального страхування України
повернутись 

Форма повідомлення про корупцію

02.01.2020

 

Форма повідомлення про корупцію

 

П.І.Б. заявника ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Відомості для листування:

Поштова адреса

Контактний телефон

Електронна адреса

 

 

 

 

 

 

Інформація про порушення Закону України «Про запобігання корупції»

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(особа, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (група осіб))

 

Місце роботи, посада ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Обставини вчинення правопорушення __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» за наявності обґрунтованого переконання заявника)

 

З яких джерел надійшла інформація ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(зазначаються відомості щодо джерел одержання інформації заявником (наприклад, заявник є однією із сторін відповідного правопорушення, є свідком правопорушення або дізнався від третіх осіб тощо)

 

 

Хто ще може знати про факт вчинення правопорушення __________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________

Адреса та контактний номер телефону __________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________­­­­­_____

 

Яким чином інформація може бути підтверджена ________________________________________________

               Можливість надати докази/документи ___________________________________________________

Які дії вже були виконані ____________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

(звернення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, суду, інших органів)

         Повідомлення надається повторно

 

Визначення інших учасників правопорушення та їх контактна інформація (за наявності):

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________

Місце роботи _______________________________________________________________________________

Адреса та контактний номер телефону __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________                __________20__ рік      _________        ____________________________________

  (час повідомлення)                           (дата повідомлення)                   (підпис)                    (прізвище, ініціали та посада відповідальної особи)

 

 

версія для друку
повернутись