Управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області
Головна » Діяльність управління » Профілактика виробничого травматизму » - пам'ятка роботодавцю, що робити, якщо стався нещасний випадок

Пам'ятка роботодавцю

13.10.2017

Одним із  принципів державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Для  реалізації  конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової  діяльності, для створення безпечних і нешкідливих умов праці роботодавець зобов’язаний:

- створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці шляхом забезпечення функціонування системи управління охороною праці (ст.13 Закону України «Про охорону праці»);

- під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст.5Закону України «Про охорону праці»);

- забезпечити працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ст.8 Закону України «Про охорону праці»);

- забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, і забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів за результатами періодичних медичних оглядів (ст.17 Закону України «Про охорону праці»);

- організувати проведення інструктажів, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії (ст.18 Закону України «Про охорону праці»);

- укласти колективний договір з одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом для регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин (ст.3, ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди»);

- розробити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (ст.20 Закону України «Про охорону праці»);

- одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (ст.21 Закону України «Про охорону праці»);

- організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій (ст.22 Закону України «Про охорону праці»)  відповідно до Порядку розслідування  та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019р. №337 (далі –Порядок розслідування);

- відшкодувати юридичним, фізичним особам і державі збитки, завдані порушенням вимог з охорони праці  (ст.26 Закону України «Про охорону праці»);

та має право:

- притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати (ст.17 Закону України «Про охорону праці»); 

- не допускати до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці (ст.18 Закону України «Про охорону праці»);

- заохочувати працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці (ст.25 Закону України «Про охорону праці»);

- безоплатно отримувати від закладів судово-медичної експертизи, експертно-технічних центрів, органів досудового розслідування, інших органів та установ за запитом матеріали та висновки щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертизи (п.43 Порядку розслідування);

- оскаржити рішення комісії (спеціальної комісії), зміст акту за формою Н-1 у судовому порядку (п.57 Порядку розслідування);

- оскаржити санітарно-гігієнічну характеристику умов праці у судовому порядку (ст.88 Порядку розслідування);

- оскаржити рішення центральної лікарсько-експертної комісії щодо встановлення діагнозу хронічного професійного захворювання (отруєння) у судовому порядку (ст.95 Порядку розслідування);

- на безоплатне отримання в органах Фонду інформації про порядок використання коштів Фонду; отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду; судовий захист своїх прав  (пункт 1 ст. 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Роботодавець несе відповідальність за порушення або не виконання вимог Порядку розслідування, створення перешкод розслідуванню або надання неправдивих свідчень (ст.143 Порядку розслідування); за шкоду, заподіяну застрахованим особам (пункт 5 ст.15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»); за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності (ст.44  Закону України «Про охорону праці»); за повноту та достовірність поданих документів, необхідних для складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці (пункт 76 Порядку розслідування); за несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання  (ст. 1654 КУпАП); за невиконання обов’язків, спрямованих на забезпечення функціонування системи управління охороною праці (ст.13 Закону України «Про охорону праці»).

 

За додатковою  інформацією звертатись до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області за адресою: 93411,   м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 30.

 

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України