Управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області
Головна » Діяльність управління » Профілактика виробничого травматизму » - пам'ятка потерпілому, з яким стався нещасний випадок на виробництві

Пам'ятка працівнику

13.10.2017

Нещасний випадок - обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.

Професійне захворювання - захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою.

Для реалізації конституційного права на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівник має право:

-  відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля та негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця (ст.6 Закону України «Про охорону праці»);

-  розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань, та отримати вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку (ст.6 Закону України «Про охорону праці»);

-  безоплатно отримувати за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, мийні та знешкоджувальні засоби на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами (ст.8 Закону України «Про охорону праці»);

-  на проведення розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві, у тому числі про які своєчасно не повідомлено роботодавцю чи внаслідок яких втрата працездатності потерпілого настала не одразу, якщо строк давності  для розслідування становить три роки з дня їх настання, або у разі встановлення факту нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) рішенням суду - незалежно від дати їх настання (п. 9 Порядку розслідування  та обліку нещасних  випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019р. №337 (далі – Порядок розслідування);

-  одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), надавати відповідні пояснення, а також з метою сприяння об’єктивному та своєчасному розслідуванню надавати відповідну інформацію, документи та висновки або сприяти їх отриманню від відповідних органів, установ і закладів тощо (п.32 Порядку розслідування);

-  після закінчення розслідування нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) отримати акт за формою Н-1 разом окремою думкою члена комісії (у разі незгоди із висновком акту), рішення (постанову, ухвалу) суду про встановлення факту нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії на виробництві або про проведення повторного розслідування чи постанову органу досудового розслідування про проведення розслідування (п.47 Порядку розслідування);

-  після закінчення розслідування хронічного професійного захворювання отримати акт  за формою П-4 (п.119 Порядку розслідування);

-  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ст. 5 Закону України «Про охорону праці», ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»);

-  на отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, послуг медичної реабілітації, професійної реабілітації, соціальної реабілітації (пункт 1 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»);

-  оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, судовий захист своїх прав (пункт 1 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»);

зобов’язаний:

-  дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства (ст.14 Закону України «Про охорону праці»);

-  знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту (ст.14 Закону України «Про охорону праці»);

-  проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди (ст.14 Закону України «Про охорону праці»);

-  про кожний нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння) негайно повідомляти безпосередньому керівникові робіт, службі охорони праці підприємства (установи, організації) або іншій уповноваженій особі підприємства (установи, організації) (п.4 Порядку розслідування);

-  виконувати вимоги пункту 2 ст.16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Потерпілий – застрахована особа несе відповідальність згідно із законодавством за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці (ст. 44 Закону України «Про охорону праці»); за порушення вимог Порядку розслідування, створення перешкод розслідуванню або надання неправдивих свідчень (ст.143 Порядку розслідування); за незаконне одержання з вини потерпілого (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням (пункт 3 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

 

За додатковою інформацією звертатись до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області за адресою: 93411, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 30.

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України