Головна » Доступ до публічної інформації

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

08.09.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

04.09.2017 № 59-ос

 

Порядок

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України (далі – виконавча дирекція Фонду) та її робочих органах.

2. Цей Порядок застосовується у випадках, коли виконавча дирекція Фонду та її робочі органи є належними розпорядниками інформації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

4. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі у разі надання інформації про неї;

якщо інформація становить суспільний інтерес.

5. Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки).

Обчислення розміру відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів проводиться у виконавчій дирекції Фонду спеціальним структурним підрозділом (далі – спеціальний структурний підрозділ), у робочому органі виконавчої дирекції Фонду – відповідальною особою з питань запитів на інформацію (далі – відповідальна особа).

6. Спеціальний структурний пiдроздiл або вiдповiдальна особа у день надходження запиту на iнформацiю, що потребує копiювання або друку документiв у обсягах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, але не пiзнiше строку, визначеного частиною першою статтi 20 Закону, заповнює рахунок на вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитами на інформацію, за зразком згiдно з додатком до цього Порядку (далi – рахунок).

Якщо обсяг запитуваної інформації, що потребує копiювання або друку документiв, визначити неможливо з підстав, зазначених у частинi четвертiй статтi 20 Закону, строк обчислення розмiру вiдшкодування фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, продовжується до двадцяти робочих днiв, про що інформується листом запитувач інформації у строк, що не перевищує п’яти робочих днiв з дня отримання запиту.

7. Реквiзити надавача послуг та органів Державної казначейської служби України, що мiстяться у рахунку, заповнюються розпорядником інформації, до якого звернувся запитувач інформації запитом на iнформацiю, та підписуються у виконавчiй дирекції Фонду керiвниками спецiального структурного пiдроздiлу та бухгалтерської служби, у робочому органі виконавчої дирекції Фонду - вiдповiдальною особою та працiвником бухгалтерської служби зазначенням посад, прiзвищ та iнiцiалiв.

8. Рахунок разом супровiдним листом надсилається запитувачу інформації у спосіб, обраний запитувачем інформації, та у строки, визначенi статтею 20 Закону та пунктом 6 цього Порядку.

Супровідний лист підписується у виконавчій дирекції Фонду керівником спеціального структурного пiдроздiлу, у робочому органі – відповідальною особою із зазначенням обсягу запитуваних документiв, копiювання або виготовлення яких потребує вiдшкодування фактичних витрат, порядку їх здiйснення запитувачем інформації та підстав вiдмови у задоволеннi запиту на iнформацiю, передбачених частиною першою статтi 22 Закону.

9. Оплата рахунку здійснюється запитувачем інформації у фiнансовiй установі, зручній для запитувача інформації. Документ, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, надсилається запитувачем до розпорядника інформації, до якого він звертався запитом на iнформацiю.

10. Задоволення запиту на iнформацiю здійснюється виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами протягом трьох робочих днiв з дня отримання документа, що підтверджує оплату запитувачем інформації фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю.

11. У разi ненадходження у мiсячний строк документа, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, у виконавчій дирекції Фонду спецiальний структурний пiдроздiл робить відмітку про вiдмову у наданнi вiдповiдi на запит на iнформацiю у системi автоматизації документообiгу, у робочому органі вiдповiдальна особа - у журналi ресстрації запитiв на інформацію та повідомляється запитувач.

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України