Головна » Про Фонд » Громадська рада Фонду

29.12.2017

ПОРЯДОК

проведення установчих зборів для формування Громадської ради Фонду соціального страхування України

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства для формування складу Громадської ради Фонду соціального страхування України (далі – установчі збори) визначається Порядком утворення та діяльності Громадської ради Фонду соціального страхування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 555, та цим Порядком.

1.2. Реєстрація делегованих представників інститутів громадянського суспільства – кандидатів до складу Громадської ради Фонду (далі – учасники зборів) починається о 10:00 та припиняється за 15 хвилин до початку роботи установчих зборів.

Участь в установчих зборах є особистою.

1.3. Реєстрацію учасників зборів організовує секретар ініціативної групи з підготовки установчих зборів.

Реєстрація здійснюється за дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, які засвідчують особу відповідно до законодавства).

1.4. Реєстрації підлягають особи, які в установленому порядку внесені для участі в установчих зборах інститутами громадянського суспільства, та включені до списку учасників установчих зборів, затвердженому протоколом ініціативної групи.

Під час реєстрації учасникам зборів видається мандат учасника установчих зборів та інші документи, визначені ініціативною групою.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які з будь-яких причин не набули права брати участь в установчих зборах, але мають бажання бути присутніми на зборах, здійснюється в порядку, встановленому рішенням ініціативної групи.

Після закінчення реєстрації, секретар ініціативної групи подає список присутніх учасників зборів голові ініціативної групи для оголошення результатів реєстрації.

1.5. Установчі збори вважаються правоможними, якщо на зборах присутні не менше ніж 21 представник інститутів громадянського суспільства, внесених ініціативною групою до складу учасників установчих зборів.

1.6. У голосуванні мають право брати участь лише ті учасники зборів, які зареєструвались та отримали мандат учасника установчих зборів.

1.7. Рішення установчих зборів щодо питань порядку денного приймаються відкрито, шляхом підняття мандатів учасниками зборів.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості зареєстрованих учасників зборів.

1.8. Результати голосування оголошуються лічильною комісією безпосередньо на установчих зборах та вносяться до протоколу.

 

2. Початок роботи установчих зборів, обрання робочих органів зборів

(лічильна комісія, головуючий на зборах, секретар)

2.1. Відкриває засідання установчих зборів голова ініціативної групи, який оголошує результати реєстрації учасників установчих зборів, проведеної перед початком засідання, та організовує їх проведення до обрання голови установчих зборів.

2.2. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, виноситься на розгляд установчих зборів. Пропозиції та зауваження до проекту порядку денного виносяться на голосування в порядку їх надходження, після чого затверджується остаточний порядок денний установчих зборів.

2.2. З числа учасників установчих зборів обирається лічильна комісія, кількісний склад якої визначається установчими зборами, голова та секретар зборів (далі – робочі органи зборів).

Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії та кандидатур до складу робочих органів зборів вносяться зареєстрованими учасниками зборів.

Будь-який учасник зборів може висунути свою кандидатуру для обрання до робочих органів зборів.

Пропозиції щодо кандидатур виносяться на голосування в порядку їх надходження.

Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів від загальної кількості зареєстрованих учасників зборів.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатури набрали рівну кількість голосів, голосування за такі кандидатури проводиться повторно за тією ж процедурою.

Члени лічильної комісії обирають зі свого складу голову комісії.

2.3. Особи, висунуті для обрання до робочих органів зборів, мають право заявити про зняття своєї кандидатури. Такі заяви приймаються без обговорення та голосування.

2.4. Після обрання робочих органів, збори веде голова установчих зборів.

 

3. Порядок формування складу Громадської ради Фонду та проведення рейтингового голосування

3.1. Кількісний склад Громадської ради Фонду соціального страхування України складає 21 особу.

Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки.

3.2. Рейтингове голосування за кандидатів до складу Громадської ради Фонду проводиться у спосіб, визначений установчими зборами.

3.3. Обраними до складу Громадської ради вважаються кандидати, які за результатами рейтингового голосування отримали найбільшу кількість голосів у межах встановленого кількісного складу Громадської ради.

Якщо за результатами рейтингового голосування однакову кількість голосів отримали два чи більше кандидати (у разі перевищення встановленого кількісного складу 21 особа), стосовно цих кандидатів проводиться переголосування у спосіб, визначений установчими зборами.

3.4. Склад Громадської ради Фонду затверджується протоколом установчих зборів.

 

4. Оформлення документів установчих зборів

4.1. За результатами роботи установчих зборів для формування складу Громадської ради Фонду протягом трьох робочих днів готується протокол, який підписує голова та секретар зборів.

4.2. Матеріали установчих зборів Громадської ради Фонду зберігаються у виконавчій дирекції Фонду.

4.3. Протокол установчих зборів з відомостями про затверджений склад Громадської ради Фонду виконавча дирекція Фонду оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті у розділі «Про Фонд – Громадська рада».

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України