Головна » Діяльність Фонду » Статистичні дані

Надання матеріального забезпечення застрахованим особам та проведення страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за 2017 рік

30.01.2018

За 2017 рік сума витрат Фонду на надання матеріального забезпечення склала 9 425,7 млн грн, в тому числі:

- допомога по тимчасовій непрацездатності – 6 067,8 млн грн, або 64,4% суми витрат на матеріальне забезпечення;

- допомога по вагітності та пологах – 3 318,4 млн грн, що становить 35,2%;

- допомога на поховання – 39,5 млн грн (0,4%).

Найбільша сума фактичних витрат на надання матеріального забезпечення склалась в регіонах: в місті Києві – 21,9% від загальної суми по Україні; Дніпропетровській області – 10,3%; Львівській області – 6,8%; Харківській області – 6,1%; Донецькій області – 5,7%; Одеській області – 4,9%; Запорізькій області – 4,8%; Київській області – 4,4%.

Сума фактичних витрат на матеріальне забезпечення за 2017 рік зросла на 2 120, 6 млн грн, або на 29,0% порівняно з 2016 роком.

Фактичні витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у порівнянні з 2016 роком збільшились на 1 253,5 млн грн, або на 26,0%. При цьому загальна кількість оплачених за звітний рік днів тимчасової непрацездатності порівняно з 2016 роком зменшилась на 0,6% і становить 35 912 822.

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності станом на 01.01.2018 склав 170,18 грн проти 134,49 грн попереднього року, тобто зріс на 26,5 відсотка.

Фактична сума витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком зросла на 851,8 млн грн, або на 34,6 відсотка. При цьому кількість оплачених днів по вагітності та пологах порівняно з 2016 роком зменшилась на 5,2% і склала 20 681 816.

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах станом на 01.01.2018 склав 160,07 грн проти 112,72 грн у 2016 році, тобто зріс на 42 відсотка.

Фактична сума витрат на виплату допомоги на поховання у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 15,4 млн грн, або 63,4 відсотка. Допомогу отримали по 11 006 страхових випадках.

Середній розмір допомоги на поховання за 2017 рік становить 3 601,95 грн проти 2 200,00 грн у 2016 році, що на 1 401,95 грн, або 63,7% більше.

Значне зростання витрат Фонду на виплату допомоги на поховання пов’язане з тим, що постановою правління Фонду соціального страхування України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 08.02.2017 № 17 встановлено розмір допомоги на поховання на рівні 4 100 грн замість 2 200 грн.

Слід зазначити, що збільшення суми витрат на матеріальне забезпечення за страховими випадками по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах значною мірою зумовлено зростанням розміру мінімальної та середньої заробітної плати по Україні.

Так, розмір мінімальної заробітної плати в 2017 році зріс на 1 761,50 грн, або 55,0%, з 1 438,50 грн (за 2016 рік) до 3 200 грн у 2017.

Відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.01.2015 за № 68/26513, та Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 8, робочими органами Фонду у 2017 році надано матеріальне забезпечення 770 застрахованим особам на суму 5 029, 2 тис. грн, а саме:

- по тимчасовій непрацездатності – 587 особам на 2 280,8 тис. грн;

- по вагітності та пологах – 182 особам на 2 746,2 тис. грн;

- на поховання – 1 допомога у розмірі 2,2 тис. грн.

Фактичні витрати на матеріальне забезпечення на пільгових умовах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2017 рік склали 29,6 млн грн, в тому числі:

- по тимчасовій непрацездатності – 8,4 млн грн за 63 487 днів, при цьому середньоденний розмір допомоги склав 132,01 грн;

- по вагітності та пологах – 21,2 млн грн за 139 906 днів, середньоденний розмір – 151,33 грн.

Станом на 1 січня 2018 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюються щомісячні страхові виплати 207,6 тисячам потерпілих (членів їх сімей). Слід зазначити, що з цієї кількості отримувачів виплат - 44,2 тис. потерпілих є внутрішньо переміщеними особами, які продовжують отримувати страхові виплати на підконтрольній українській владі території.

За 2017 рік витрати на страхові виплати у порівнянні з 2016 роком зросли на 570,2 млн грн, або 10,3% і склали 6 079,4 млн грн.

У структурі страхових виплат, здійснених за 2017 рік, основна частина припадає на:

- щомісячні страхові виплати – 5 891,7 млн грн, що становить 96,9% витрат на страхові виплати;

- одноразову допомогу – 100,1 млн грн (1,6%);

- допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві – 87,1 млн грн (1,4%).

Найбільша сума страхових виплат по Україні за 2017 рік виплачена в областях: Донецькій, що складає 24%; Дніпропетровській – 23,4%; Львівській – 10,7%; Харківській – 7%; Луганській – 6%; Запорізькій – 3,9% та місті Києві - 2,8%.

Станом на 01.01.2018 року щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, отримують 197,2 тис. осіб, що в порівнянні з попереднім роком менше на 1,4 відсотка.

Водночас сума витрачених коштів за 2017 рік на цей вид виплати склала 5 642,7 млн грн, що на 560,2 млн грн, або на 11% більше в порівнянні з 2016 роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 2385,22 грн, що на 327,69 грн, або 15,9% вище порівняно з попереднім роком.

Чисельність отримувачів щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, в порівнянні з груднем 2016 року зменшилась на 4,9% і складає станом на 01.01.2018 – 10,4 тис. осіб.

Сума витрат на цю виплату за 2017 рік склала 249,0 млн грн, що на 12,5 млн грн, або 5,3% більше порівняно з попереднім роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати за звітний рік склав 1 986,24 грн, що на 230,79 грн (13,1%) більше порівняно з 2016 року.

З метою підтримання рівня грошових доходів потерпілих на виробництві відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, у 2017 році проводилась індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право.

Загальна сума витрат на індексацію за 2017 рік склала 377,2 млн грн. З цієї суми 350,6 млн грн, або 93% виплачено потерпілим та 26,6 млн грн, або 7% особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Станом на 01.01.2018 року індексацію страхових виплат отримують 112,5 тис. осіб, при цьому середньомісячний розмір індексації за 2017 рік склав 279,5 гривень.

Значною мірою на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей вплинули проведені робочими органами виконавчої дирекції Фонду з 1 січня та з 1 березня 2017 року перерахунки цих виплат.

Так, на виконання вимог пункту 7 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774 робочими органами виконавчої дирекції Фонду з 1 січня 2017 року встановлено новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим на виробництві, у яких цей розмір менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року (1600 грн), з урахуванням ступеня втрати працездатності.

Тобто у 38,8 тис. потерпілих, або 19,5% із загальної кількості отримувачів щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, збільшились щомісячні виплати. При цьому середній розмір підвищення щомісячної виплати для цих осіб склав 210 гривень.

На виконання частини другої статті 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснили з 1 березня 2017 року перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей на коефіцієнт 1,236, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 145 «Деякі питання соціального захисту застрахованих осіб». При цьому розмір збільшення щомісячних страхових виплат склав 415,31 грн.

Протягом 2017 року одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому призначено 3 885 особам, що на 553 особи, або 16,6% більше в порівнянні з 2016 роком.

Загальна сума витрат на ці виплати склала 42,8 млн грн, а середній розмір допомоги на одного потерпілого склав 10,9 тис. грн, що на 761,51 грн, або 7,5% більше, ніж в 2016 році.

У 2017 році 303 сім’ям призначено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого, що порівняно з 2016 роком на 41 сім’ю, або 11,9% менше. Крім того, одноразова допомога була призначена 300 утриманцям, що менше порівняно з 2016 роком на 26 осіб (8%).

За 2017 рік сума видатків на виплату одноразової допомоги сім’ї склала 47,9 млн гривень. Сума одноразової допомоги утриманцям склала 9,5 млн гривень.

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім’ю за 2017 рік в середньому призначалась у розмірі 154,6 тис. грн, що на 17,4 тис. грн, або 12,7% більше, ніж в 2016 році.

Середній розмір виплати на одного утриманця склав 31 тис. грн, що на 3,1 тис. грн, або 11,2% більше у порівнянні з 2016 роком.

Слід зазначити, що за 2017 рік на 24,6% (17,2 млн грн) зросли витрати на відшкодування допомоги по тимчасовій непрацездатності потерпілих. Середній розмір допомоги, яка була відшкодована 9 154 потерпілим, склав 9,5 тис. грн, що на 1,7 тис. грн, або 22,5% більше порівняно з 2016 роком.

У 2017 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1 592 потерпілим (членам їх сімей), що проживають за межами України в країнах, з якими укладено міжнародну угоду України та передбачено здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг. Цим потерпілим (членам їх сімей) за звітний рік було виплачено 38,8 млн грн. Найбільша кількість потерпілих (членів їх сімей) 1 401 особа, або 88% від загальної кількості осіб, які виїхали за межі України, проживають в Російській Федерації, в Республіці Білорусь відповідно 140 осіб, або 8,8%, в Республіці Молдова - 16 осіб або 1 відсоток.

 

Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким Фонд проводить страхові виплати, станом на 1 січня 2018 року

 

Структура виплачених коштів на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) за видами виплат за 2018 рік

 

Сума страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які проводив Фонд, за 2018 рік

 

Витрати Фонду на матеріальне забезпечення по регіонам України за 2017 рік

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України