Головна » Нормативно-правова база » Постанови правління Фонду » Постанови правління Фонду за 2018 рік

27.07.2018

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 19.07.2018 № 17

м. Київ

 

 

 

Про затвердження Порядку списання Фондом соціального страхування

України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів

 

З метою врегулювання порядку списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів, керуючись статтями 6 та 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», правління Фонду соціального страхування України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (далі – Порядок) (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 29 «Про затвердження Порядку списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року»,  зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за № 185/18923.

2.2. Постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.06.2011 № 30 «Про затвердження Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1098/19836.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду  та їх відділень.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Нестерова С.В.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її оприлюднення.

 

Голова правління                                                                                           В. Саєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування України

19.07.2018 № 17

 

 

ПОРЯДОК

списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

2. Порядок визначає підстави, умови та процедуру списання Фондом соціального страхування України (далі – Фонд) безнадійної дебіторської заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів Фонду (далі – страхові кошти).

3. У цьому Порядку під терміном «безнадійна дебіторська заборгованість» слід розуміти заборгованість зі сплати страхових коштів, щодо якої існує впевненість про її неповернення, що включає:

3.1. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, нараховані відповідно до законодавства, що діяло до 01.01.2011, у тому числі страхові внески, строк сплати яких не настав на 01.01.2011, та недоїмку зі сплати страхових внесків.

3.2. Пеню, нараховану за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків.

3.3. Пеню, нараховану за порушення встановленого порядку використання коштів Фонду.

3.4. Штрафи за недотримання законодавства про соціальне страхування.

3.5. Суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням.

4. Списанню підлягає безнадійна дебіторська заборгованість, що не може бути стягнута із страхувальника, у разі:

4.1. Визнання страхувальника в установленому законодавством порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені внаслідок недостатності майна банкрута, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця на підставі судового рішення.

4.2. Непред’явлення кредиторських вимог Фонду або пред’явлення кредиторських вимог Фонду до страхувальника після закінчення строку, встановленого для їх подання, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом.

4.3. Ліквідації страхувальника, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації.

4.4. Ухвалення судом рішення про припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством.

4.5. Смерті, оголошення фізичної особи померлою або визнання у судовому порядку безвісно відсутньою, недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, яка використовувала найману працю, якщо зобов'язання нерозривно пов'язане з цією фізичною особою та у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою, за умови засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення.

5. До документів, що підтверджують наявність підстав для визнання дебіторської заборгованості безнадійною, належать:

5.1. У разі визнання страхувальника в установленому законодавством порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені внаслідок недостатності майна банкрута, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця на підставі судового рішення:

копія реєстру вимог кредиторів та/або документи, що підтверджують визнання кредиторських вимог Фонду;

копія судового рішення господарського суду або судове рішення, роздруковане з Єдиного державного реєстру судових рішень, про ліквідацію страхувальника;

витяг з Єдиного державного реєстру або відомості, отримані з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – реєстр страхувальників), про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням про визнання страхувальника банкрутом, прийнятим відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

5.2. У разі непред’явлення кредиторських вимог Фонду або пред’явлення кредиторських вимог Фонду до страхувальника після закінчення строку, встановленого для їх подання, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом:

витяг з Єдиного державного реєстру або відомості, отримані з реєстру страхувальників, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи про проведення державної реєстрації припинення  підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом.

5.3. У разі ліквідації страхувальника, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації:

витяг з Єдиного державного реєстру або відомості, отримані з реєстру страхувальників, про внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації.

5.4. У разі винесення судом рішення щодо страхувальника про припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством:

копія судового рішення або судове рішення, роздруковане з Єдиного державного реєстру судових рішень, про припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством, та/або витяг з Єдиного державного реєстру або відомості, отримані з реєстру страхувальників, про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що  не  пов’язане з  банкрутством чи витяг з Єдиного державного реєстру або відомості, отримані з реєстру страхувальників, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що  не  пов’язане з  банкрутством.

5.5. У разі смерті, оголошення фізичної особи померлою або визнання у судовому порядку безвісно відсутньою, недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, яка використовувала найману працю, якщо зобов'язання нерозривно пов'язане з цією фізичною особою та у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою:

копія свідоцтва про смерть фізичної особи чи витяг з Єдиного державного реєстру або відомості, отримані з реєстру страхувальників, щодо державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою, чи копія судового рішення або судове рішення, роздруковане з Єдиного державного реєстру судових рішень, про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, недієздатною, обмеженою у цивільній дієздатності або оголошення померлою.

6. Для розгляду підстав для списання безнадійної дебіторської заборгованості наказами робочих органів виконавчої дирекції Фонду створюються постійно діючі комісії з питань визнання дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів безнадійною та її списання (далі – постійно діюча комісія).

Рішення постійно діючої комісії оформлюється у формі висновку про погодження списання безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (далі – висновок) за формою, згідно з додатком 1 до цього Порядку, у двох примірниках, який затверджується керівником відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Типове положення про постійно діючу комісію розробляється та затверджується наказом виконавчої дирекції Фонду.

Положення про постійно діючу комісію робочого органу виконавчої дирекції Фонду затверджується наказом цього органу.

7. Відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду або відповідальна особа робочого органу виконавчої дирекції Фонду протягом трьох робочих днів із дня отримання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, готує звернення до постійно діючої комісії для розгляду підстав для списання безнадійної дебіторської заборгованості.

До звернення додаються обґрунтування підстав визнання дебіторської заборгованості безнадійною та документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

Постійно діюча комісія у разі встановлення наявності підстав для списання безнадійної дебіторської заборгованості оформлює висновок протягом п’яти робочих днів з дня надходження звернення про таке списання.

8. Якщо розмір безнадійної дебіторської заборгованості менше 500 тисяч гривень, рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (далі – рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості) приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду протягом трьох робочих днів на підставі висновку постійно діючої комісії.

Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості оформлюється за формою, згідно з додатком 2 до цього Порядку, у двох примірниках, які підписує керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Один примірник висновку постійно діючої комісії та рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості разом з документами, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, долучаються до особової справи страхувальника, яка зберігається не менше трьох років за місцем обліку страхувальника.

Другий примірник висновку постійно діючої комісії та рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості разом з копіями документів, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, зберігаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду відповідно до номенклатури справ.

9. Якщо розмір безнадійної дебіторської заборгованості становить 500 тисяч гривень та більше, робочим органом виконавчої дирекції Фонду готується подання про списання безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (далі – подання), яке оформлюється за формою, згідно з додатком 3 до цього Порядку, та надсилається до виконавчої дирекції Фонду для прийняття рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості. До подання додаються один примірник висновку постійно діючої комісії та документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

На підставі подання, висновку постійно діючої комісії та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, виконавча дирекції Фонду приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості, що становить 500 тисяч гривень та більше, яке оформлюється у вигляді наказу виконавчої дирекції Фонду, копія якого надсилається відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

Копія наказу виконавчої дирекції Фонду, копія висновку постійно діючої комісії, засвідчена належним чином, разом з документами, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, долучаються до особової справи страхувальника, яка зберігається не менше трьох років за місцем обліку страхувальника.

Копія наказу виконавчої дирекції Фонду разом з другим примірником висновку постійно діючої комісії та копіями документів, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, зберігається у відповідному робочому органі виконавчої дирекції Фонду відповідно до номенклатури справ.

10. На підставі прийнятого рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості або наказу виконавчої дирекції Фонду про списання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться списання суми заборгованості, яка відображається в електронному обліку розрахунків із платниками,  за місцем обліку страхувальника.

11. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік рішень про списання безнадійної дебіторської заборгованості шляхом запису їх у журналі обліку рішень про списання безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів за формою, згідно з додатком 4 до цього Порядку. Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою робочого органу виконавчої дирекції Фонду із зображенням Державного Герба України та підписаний керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Облік рішень про списання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться в межах кожного календарного року.

12. З метою контролю за проведеним списанням безнадійної дебіторської заборгованості робочими органами виконавчої дирекції Фонду разом із звітністю, що подається до виконавчої дирекції Фонду, надаються копії  наказів виконавчої дирекції Фонду про списання безнадійної дебіторської заборгованості, рішень робочих органів виконавчої дирекції Фонду про списання безнадійної дебіторської заборгованості та копії документів, на підставі яких проведено списання безнадійної дебіторської заборгованості, засвідчені належним чином.

 

 

            Додаток 1 до Порядку списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (пункт 6)

 

            Додаток 2 до Порядку списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (пункт 8)

 

            Додаток 3 до Порядку списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (пункт 9)

 

            Додаток 4 до Порядку списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів (пункт 11)

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України