Головна » Застрахованим особам » Порядки надання матеріального забезпечення застрахованим особам

Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу для внутрішньо переміщених осіб

28.12.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду соціального страхування України

12.12.2018 № 27

 

 

Порядок

надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на внутрішньо переміщених осіб, які мають право на страхові виплати та витрати  на медичну і соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105).

Поняття внутрішньо переміщеної особи вживається у цьому Порядку у значенні, наведеному у Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон № 1706).

Терміни «застрахована особа», «страхувальники» вживаються у цьому Порядку у значеннях, наведених у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

1.2. Внутрішньо переміщені особи мають право на призначення та/або продовження раніше призначених страхових виплат, витрат на медичну та соціальну допомогу відповідно до Закону № 1105 безпосередньо в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі –робочі органи виконавчої дирекції Фонду) або їх відділеннях за фактичним місцем проживання (перебування), що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданою відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі – довідка про взяття на облік), з дотриманням вимог Порядку призначення (вiдновлення) соціальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (далі – Порядок № 365), та постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (далі – постанова КМУ № 637).

1.3.У разі зміни фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити протягом 10 календарних днів до дати  зміни місця фактичного проживання (перебування) (але не пізніш як за три дні до дня від'їзду робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення, яке здійснює йому страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу шляхом подання заяви особисто або надсилання рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви) про припинення йому виплат у зв’язку зі зміною місця проживання (перебування). Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого листа подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за новим місцем фактичного проживання (перебування) одночасно з заявою на продовження страхових виплат.

1.4. Призначення, продовження (відновлення) та припинення страхових виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється на підставі рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад (далі - Комісії).

1.5. Повернення зайво виплачених коштів (утримання) здійснюється відповідно до пункту 9 статті 47 Закону № 1105 та Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 11 (далі Порядок № 11), робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням, яке здійснює страхові виплати на дату виявлення переплати.

1.6. Контроль за використанням коштів здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням, який проводить страхові виплати та витрати на медичну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування).

1.7. За бажанням внутрішньо переміщена особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальних комісій Фонду.

ІІ. Призначення страхових виплат за фактичним місцем проживання (перебування)

2.1.  Страхові виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням за місцем фактичного проживання (перебування) за наявності документів, передбачених Порядком № 11, та копії довідки про взяття на облік і рішення Комісії.

Копії документів засвідчуються працівником управління (відділення) при пред’явленні оригіналів.

2.2. У разі відсутності висновку медико-соціальної експертної комісії      (далі – МСЕК) за наявності усіх інших документів, що підтверджують право на отримання страхових виплат, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем фактичного проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи видає направлення для проходження огляду МСЕК за місцем фактичного проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи.

2.3. У разі відсутності довідки про середню заробітну плату (доход), копії трудової книжки або витягу з неї, а для страхових випадків, що настали до 11.10.2017 - довідки про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок), використовуються наявні відомості з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр).

2.4. У разі відсутності в Реєстрі вищезазначених відомостей щомісячні страхові виплати внутрішньо переміщеним  особам призначаються відповідно до вимог Закону № 1105, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Після надходження необхідних документів сума страхових виплат підлягає перерахуванню.

2.5. У разі зміни фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи виплати у робочому органі виконавчої дирекції Фонду або його відділенні, в якому сформовано справу про страхові виплати, припиняються та за його заявою справа про страхові виплати передається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем його подальшого проживання (перебування).

2.6. У разі, якщо внутрішньо переміщена особа не змогла реалізувати своє право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання через страхувальника, який не перемістився на територію, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, або страхувальника, який після переміщення не виконує свої функції в повному обсязі, вона може звернутися за призначенням такої допомоги до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем фактичного проживання (перебування).

2.7. Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності внутрішньо переміщена особа повинна надати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення листок непрацездатності, виданий в установленому порядку, з ознакою, що тимчасова непрацездатність пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, акт за формою Н-1 або П-4, або його копію (у разі відсутності акта наявність зареєстрованого страхового випадку та відповідних актів перевіряється в інформаційно-аналітичній системі Фонду), довідку про взяття на облік та рішення Комісії.

2.8. У разі відсутності у внутрішньо переміщеної особи оригіналу акта за формою Н-1 або П-4 та відсутності інформації про такі акти у інформаційно-аналітичній системі Фонду, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення приймає рішення про відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності та повідомляє внутрішньо переміщену особу письмово із зазначенням причин не пізніше п’яти календарних днів після прийняття такого рішення.

2.9. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення перевіряє за допомогою даних Реєстру інформацію щодо перебування у трудових відносинах зі страхувальником на період тимчасової непрацездатності.

2.10. Розрахунок розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням на підставі наявних даних Реєстру.

У разі відсутності у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування усіх необхідних відомостей для обчислення середньої заробітної плати (доходу), робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення здійснює розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день настання страхового випадку, з наступним перерахуванням суми допомоги після надходження документів, що підтверджують право застрахованої особи на її надання в іншому розмірі.

2.11. Виплата робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням здійснюється у розмірі 100 відсотків середнього заробітку за весь період тимчасової непрацездатності, починаючи з шостого дня непрацездатності. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цих осіб на суми нарахованої та виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності Фонд не нараховує та не сплачує.

ІІІ. Продовження раніше призначених страхових виплат

3.1. Внутрішньо переміщені особи мають право на продовження раніше призначених страхових виплат у робочому органі виконавчої дирекції Фонду або його відділенні за фактичним місцем проживання (перебування).

Для продовження раніше призначених страхових виплат внутрішньо переміщена особа подає такі документи:

заяву;

копію довідки про взяття на облік;

рішення Комісії (у разі наявності на момент подачі документів);

копію паспорта або документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Копії документів засвідчуються працівником управління (відділення) при пред’явленні оригіналів.

Потерпілий на виробництві або особа, що має право на страхові виплати, надає справу про страхові виплати, на підставі якої йому (їй) були призначені страхові виплати (за наявності).

3.2. У випадку відсутності у внутрішньо переміщеної особи  оригіналу справи про страхові виплати, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за фактичним місцем проживання (перебування) одержує відомості з інформаційно-аналітичної системи Фонду про розмір щомісячних страхових виплат для продовження страхових виплат.

Такий самий механізм продовження страхових виплат діє і для осіб, які отримували ці виплати в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що знаходилися на території, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а постійно проживають на території України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. У цьому випадку замість довідки про взяття на облік потерпілий надає копію сторінки паспорта, що містить відомості про місце проживання, з одночасним пред’явленням оригіналу.

3.3. У разі виїзду внутрішньо переміщеної особи на постійне місце проживання за межі України, страхові виплати проводяться робочим органом або його відділенням, яке здійснювало виплати на дату виїзду, в порядку, передбаченому міжнародними договорами та Порядком здійснення страхових виплат, призначених у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 998.

3.4. У разі звернення внутрішньо переміщеної особи з повним переліком документів, зазначеним у пункті 3.1 цього розділу та наявності рішення Комісії, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення не пізніше десяти робочих днів приймає рішення про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати, яке оформлює постановою про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати на строк, на який особа має право на страхові виплати згідно з законодавством.

3.5. У разі закінчення права на отримання страхових виплат, за умови подання необхідних документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат (продовження дії висновку МСЕК, довідки про продовження навчання, інших документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат), робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за фактичним місцем проживання (перебування) видає постанову про продовження щомісячної страхової виплати за фактичним місцем проживання (перебування).

3.6. У разі відсутності відомостей в інформаційно-аналітичній системі Фонду або у разі, якщо наявні в ній відомості не дають підстав для прийняття рішення про продовження щомісячної страхової виплати, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за фактичним місцем проживання (перебування) приймає рішення про відмову у продовженні страхових виплат, із зазначенням причин, та повідомляє внутрішньо переміщену особу письмово не пізніше п’яти календарних днів після прийняття такого рішення.

3.7. Щомісячні страхові виплати внутрішньо переміщеній особі продовжуються (відновлюються) на підставі рішення Комісії з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та фінансуються впродовж тридцяти календарних днів з дати прийняття постанови про продовження раніше призначених страхових виплат.

3.8. Суми страхових виплат, які не виплачені за минулий період, виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

3.9. Суми страхових виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, в яких зберігались справи про страхові виплати до початку антитерористичної операції, та тимчасової  окупації українських територій, в порядку визначеному виконавчою дирекцією Фонду.

ІV. Призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування)

4.1. Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам призначаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням за місцем фактичного проживання (перебування) за наявності копії довідки про взяття на облік, рішення Комісії, висновку МСЕК, індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) та документів, що підтверджують право на забезпечення медичною та соціальною допомогою, передбачених Законом № 1105, іншими нормативно-правовими актами.

4.2. У разі відсутності висновку МСЕК за наявності усіх інших документів, що підтверджують право на отримання медичної та соціальної допомоги, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем фактичного проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи видає направлення для проходження огляду МСЕК за місцем фактичного проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи.

4.3. У разі звернення внутрішньо переміщеної особи робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем її фактичного проживання (перебування) приймає рішення про призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу відповідно до вимог Закону № 1105 та інших нормативно-правових актів на строк, на який особа має право на отримання страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

V. Продовження раніше призначених страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживання (перебування)

5.1. Для продовження раніше призначених та отримання раніше нарахованих страхових витрат на медичну та соціальну допомогу в робочому органі виконавчої дирекції Фонду або його відділенні за фактичним місцем проживання (перебування) внутрішньо переміщена особа подає відповідну заяву, до якої додає документи:

заяву;

копію довідки про взяття на облік;

рішення Комісії (у разі наявності на момент подачі документів);

копію паспорта або документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Копії документів засвідчуються працівником управління (відділення) при пред’явленні оригіналів.

Потерпілий на виробництві, який має право на медичну та соціальну допомогу, надає справу про страхові виплати, на підставі якої йому  були призначені страхові виплати (за наявності).

5.2. У разі відсутності оригіналу справи про страхові виплати, сформованої іншим робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням відповідно до вимог законодавства, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем фактичного проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи одержує відомості з інформаційно-аналітичної системи Фонду про призначені страхові витрати на медичну та соціальну допомогу і не пізніше десяти робочих днів приймає рішення про продовження раніше призначених страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

5.3. У разі відсутності відомостей в інформаційно-аналітичній системі Фонду або у разі, якщо наявні у ній відомості не дають підстав для прийняття рішення про продовження страхових витрат на медичну та соціальну допомогу, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення за фактичним місцем проживання (перебування) повідомляє внутрішньо переміщену особу письмово про відмову із зазначенням причин не пізніше п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.

5.4. Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, що здійснюються щомісяця внутрішньо переміщеним особам продовжуються на підставі рішення Комісії з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та фінансуються впродовж тридцяти календарних днів з дати прийняття постанови про продовження раніше призначених страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

 

 

 

 

 

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України