ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
повернутись 

28.12.2017

 

 

 

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  14.12.2017 року  № 66

м. Київ

 

 

Про затвердження змін до Типових положень про управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування  України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

та їх відділення

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Статуту Фонду соціального страхування України правління Фонду соціального страхування України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити зміни до Типового положення про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та Типового положення про відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджених постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 6 (зі змінами), що додаються.

 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Баженкова Є.В.

 

Голова  правління                                                                                В. Саєнко

 

 

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування України

14.12.2017  №66

 

 

 

 

 

Зміни

до Типового положення про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі   та  Типового положення про відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

 

1.     У Типовому положенні про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому постановою  правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 6 (зі змінами):

1) доповнити пунктом 1.9 такого змісту:

«Управління є правонаступником__________________________.»;

2) пункт 3.1  розділу ІІІ після  підпункту 3.1.27 доповнити  новими підпунктами 3.1.28 - 3.1.31 такого змісту:

«3.1.28. Організовує роботу відділень Управління в закладі охорони здоров’я, де перебуває застрахована  особа на стаціонарному лікуванні, щодо надання роз’яснення про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням за рахунок коштів Фонду, оформлення заяви про забезпечення реабілітаційним лікуванням, інформування застрахованої особи про відмову або готовність санаторно-курортного закладу прийняти на реабілітаційне лікування.

3.1.29. Організовує роботу відділень Управлінь щодо проведення роботи з потерпілими на виробництві стосовно реалізації їх права на санаторно-курортне лікування.

3.1.30. Укладає трьохсторонні угоди із застрахованими особами, у тому числі потерпілими, та санаторно-курортними закладами чи іншими суб’єктами господарювання для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, медичною реабілітацію, іншими медичними та соціальними послугами, передбаченими законодавством.

3.1.31. Організовує віддалені робочі місця у  територіальних громадах, центрах надання адміністративних послуг, лікувально-профілактичних закладах тощо.».

У зв’язку з цим підпункт 3.1.28 вважати відповідно підпунктом 3.1.32;

3) пункт 4.2 розділу ІV після підпункту 4.2.13 доповнити новим підпунктом 4.2.14 такого змісту:

«4.2.14. Надавати рекомендації щодо виправлення страхувальником виявлених помилок або недостовірних відомостей, зазначених у заяві-розрахунку, поданій страхувальником для отримання коштів Фонду.»;

4) пункт 5.4  розділу V викласти в новій редакції такого змісту:

«Начальник Управління має двох заступників. Рішення про створення посади третього заступника приймається за погодженням з правлінням Фонду.

Заступників керівника Управління,  начальників відділень  призначає та звільняє керівник Управління за погодженням із директором виконавчої дирекції Фонду.».

 

2.     У Типовому положенні про відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому постановою  правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 6 (зі змінами):

1) пункт 3.1 розділу ІІІ після підпункту 3.1.21 доповнити новими підпунктами 3.1.22 – 3.1.25 такого змісту:

«3.1.22. Проводить роботу із застрахованою особою в закладі охорони здоров’я, де перебуває така особа на стаціонарному лікуванні, щодо надання роз’яснення про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням за рахунок коштів Фонду, оформлення заяви про забезпечення реабілітаційним лікуванням, інформування застрахованої особи про відмову або готовність санаторно-курортного закладу прийняти на реабілітаційне лікування.

3.1.23. Проводить роботу з потерпілими на виробництві стосовно реалізації їх права на санаторно-курортне лікування.

3.1.24.  Укладає трьохсторонні угоди із застрахованими особами, у тому числі потерпілими, та санаторно-курортними закладами чи іншими суб’єктами господарювання для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, медичною реабілітацію, іншими медичними та соціальними послугами, передбаченими законом.

3.1.25.  Відділення здійснюють свої повноваження в межах адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі через віддалені робочі місця безпосередньо у територіальних громадах, центрах надання адміністративних послуг, лікувально-профілактичних закладах тощо.».

У зв’язку з цим підпункт 3.1.22 вважати відповідно підпунктом 3.1.26;

2)  пункт 4.2 розділу ІV після підпункту 4.2.12 доповнити новим підпунктом 4.2.13 такого змісту:

«4.2.13. Надавати рекомендації щодо виправлення страхувальником виявлених помилок або недостовірних відомостей, зазначених у заяві-розрахунку, поданій страхувальником для отримання коштів Фонду.».

 

версія для друку
повернутись