ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
повернутись 

28.12.2017

 

 

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  14.12.2017 року  № 68

м. Київ

 

Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування України

від 12 вересня 2017 р. № 42

 

 

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» правління Фонду соціального страхування України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.      Пункт 5 постанови правління Фонду соціального страхування України від 12.09.2017 № 42 «Про затвердження Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України» виключити.

2.      Внести до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 12.09.2017 № 42 «Про затвердження Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України» (далі – Порядок), такі зміни:

1)     у розділі ІІ:

у пункті 2 слово у дужках «(додається)» замінити словом та цифрою «(додаток 1)»;

підпункт 7.5.5 пункту 7.5 глави 7 викласти у такій редакції:

«7.5.5. Витрати, пов’язані з судовим розглядом справ та примусовим виконанням судових рішень, плануються виходячи з  потреби в коштах та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати на плановий рік.»;

2)     пункт 4 розділу ІІІ доповнити новим п’ятим абзацом такого змісту:

«Після затвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду на плановий рік, Фонд погоджує із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду соціального страхування України на відповідний рік (додаток 2) та зміни до них.»;

3)     додаток до Порядку «Структура бюджету Фонду соціального страхування України» вважати додатком 1;

4)     доповнити Порядок новим додатком 2 «Видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду соціального страхування України на ______ рік», що додається.

3.      Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

4.      Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Денисову О.О.

 

 

 

 

 

 

Голова правління                                                                                          В. Саєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

ПОГОДЖЕНО

Міністерства фінансів України

 

Міністерство соціальної політики України

_________________________________

 

_____________________________________

     "_____"_______________  20__ р.

 

     "______"_______________  20__ р.

 

 

 

Видатки

 на адміністративно-господарські витрати

Фонду соціального страхування України

на _______ рік

 

Показники

КЕКВ

Сума (тис. грн)

Адміністративно-господарські витрати

2000;3000

 

Поточні видатки

2000

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

 

Оплата праці

2110

 

Нарахування на заробітну плату

2120

 

Використання товарів і послуг

2200

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

Видатки на відрядження

2250

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

Інші поточні видатки

2800

 

Капітальні видатки

3000

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

Капітальний ремонт

3130

 

Реконструкція та  реставрація     

3140

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

Директор виконавчої дирекції Фонду                                                                                                 

 

версія для друку
повернутись