ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
повернутись 

Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 2022 рік

31.01.2023

Аналіз нещасних випадків/гострих професійних захворювань (отруєнь)

За 2022 рік до робочих органів виконавчої дирекції Фонду надійшло та зареєстровано 16 000 повідомлень про нещасні випадки/гострі професійні захворювання (отруєння), що на 47% менше порівняно з 2021 роком.

За 2022 рік робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4 877 (з них 437 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків/гострих професійних захворювань на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1/П, пов’язані з виробництвом. Порівняно з 2021 роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась у 2,5 раза (з 12 315 до 4 877), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 18,6% (з 537 до 437).

Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у: м. Києві (12,1%), Дніпропетровській області (10,9%), Львівській області (6,8%), Одеській області (5,9%), Донецькій області (5,8%), Черкаській області (5,3%), Київській області (5,0%) та Волинській області (4,9%).

Кількість травмованих осіб у цих областях складає 56,7% від загальної кількості травмованих по Україні.

За 2022 рік на підприємствах з найбільшим рівнем травматизму значна кількість страхових нещасних випадків, по яких складено акти за формою Н-1/П, пов’язані з виробництвом, сталася на таких підприємствах: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (132 страхові нещасні випадки) Дніпропетровська область, комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради» (68 випадків) Одеська область, комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна клінічна лікарня Кіровоградської обласної ради» (64 випадки) Кіровоградська область та комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська клінічна лікарня № 2» Чернігівської міської ради» (50 випадків) Чернігівська область.

На підприємствах України нараховується 51,1% (2 490) чоловіків та 48,9% (2 387) жінок, які отримали травми на виробництві, від загальної кількості всіх потерпілих.

Отримали травми на виробництві у стані алкогольного сп’яніння 92 особи (1,9% від загальної кількості травмованих по Україні), що на 1 особу більше порівняно з 2021 роком. При цьому 43 особи отримали травми із смертельним наслідком.

Найбільше у 2022 році травмувалися робітники таких професій: сестра медична (брат медичний) (532), водій автотранспортних засобів (205), лікар загальної практики – сімейний лікар (194), молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими (143) та фельдшер з медицини невідкладних станів (121).

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років (1 285 осіб, що складає 26,3% від загальної кількості травмованих по Україні за 2022 рік).

Серед причин страхових нещасних випадків переважають організаційні причини – 45,5% (2 217 нещасних випадків). Через техногенні, природні, екологічні та соціальні причини сталося 37% (1 804 нещасні випадки), психофізіологічні причини – 13,1% (639 нещасних випадків), технічні причини – 4,4% (217 нещасних випадків).

До основних подій, які призвели до страхових нещасних випадків, відносяться:

- інші види – 40% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (1 952 травмовані особи);

- падіння потерпілого під час пересування – 11,8% (577 осіб);

- події суспільного життя (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб тощо) – 11,7% (570 осіб).

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться:

- охорона здоров’я – 52,7% (2 020 травмованих осіб, в т.ч. 31 - смертельно);

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – кількість травмованих складає 12,1% від загальної кількості травмованих по Україні (465 осіб, в т.ч. 19 - смертельно);

- транспорт, складське господарство, поштова і кур’єрська діяльність – 9,5% (365 травмованих осіб, в т.ч. – 55 смертельно).

Кількість потерпілих осіб цих галузях складає 74,3% від загальної кількості травмованих по Україні.

Аналіз випадків гострих професійних захворювань COVID-19

За 2022 рік до робочих органів виконавчої дирекції Фонду надійшло та зареєстровано 12 387 повідомлень про ГПЗ COVID-19, що становить 77,4% від загальної кількості повідомлень по Україні, що порівняно з 2021 роком менше у 2 рази.

За 2022 рік було зареєстровано 1 811 (з них 19 - смертельно) потерпілих від випадків ГПЗ COVID-19, на яких було складено акт за формою Н-1/П, пов’язаний з виробництвом, що складає 37,1% загальної кількості потерпілих за цей період. Порівняно з 2021 роком кількість таких випадків зменшилась у 4,8 раза (з 8 659 до 1 811), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась у 11,7 раза (з 223 до 19).

За 2022 рік до робочих органів виконавчої дирекції Фонду надійшло та зареєстровано 14 повідомлень про випадки смерті окремих категорій медичних працівників внаслідок ГПЗ COVID-19, що підлягають розслідуванню за спрощеною процедурою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2021 № 1. По таких потерпілих зареєстровано 28 актів за формою Н-1, в тому числі 6 актів за формою Н-1/П, пов’язаних з виробництвом, та 22 акти за формою Н-1/НП, не пов’язаних з виробництвом.

Найбільша кількість випадків ГПЗ COVID-19, на які складено акти за формою Н-1/П, зареєстрована у: м. Києві (11,2%), Черкаській області (10,3%), Одеській області (8,8%), Волинській області (7,5%), Львівській області (7,4%), Київській області (5,9%) та Кіровоградській області (5,7%). Кількість випадків гострого професійного захворювання з діагнозом COVID-19 у цих областях складає 56,8% від загальної кількості травмованих по Україні.

Аналіз страхових нещасних випадків, які сталися у зв’язку з бойовими діями, з 24.02.2022 по 01.01.2023

За час збройної агресії, а саме з 24.02.2022 по 01.01.2023, робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 392 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, що сталися під час виконання трудових обов’язків і пов’язані з веденням бойових дій.

При виконанні трудових обов’язків через активні бойові дії постраждали 772 працівники, 221 з яких загинув. При цьому по 590 потерпілих (у т.ч. 158 – з смертельним наслідком) розслідування закінчено та складено акти за формою Н-1, з яких 586 акт за формою Н-1/П, пов’язаний з виробництвом (у т.ч. 157 – з смертельним наслідком) та 4 акти за формою Н-1/НП, не пов’язані з виробництвом (у т.ч. 1 – з смертельним наслідком). По інших нещасних випадках розслідування триває.

Значну кількість потерпілих від нещасних випадків, що сталися під час бойових дій, зареєстровано у: м. Києві – 161 особа (у т.ч. 42 – з смертельним наслідком), Дніпропетровській області – 99 осіб (у т.ч. 32 – з смертельним наслідком), Харківській області – 78 осіб (у т.ч. 16 – з смертельним наслідком), Миколаївській області – 76 осіб (у т.ч. 28 – з смертельним наслідком), Донецькій області – 70 осіб (у т.ч. 12 – з смертельним наслідком) та Запорізькій області – 61 особа (у т.ч. 13 – з смертельним наслідком).

Найбільша кількість працівників, потерпілих під час бойових дій, зареєстровано на наступних підприємствах:

- ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (Донецька область) – 27 осіб, у т.ч 6 – смертельно;

- Миколаївська обласна державна адміністрація – 19 осіб, у т.ч 3 – смертельно;

- ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (Дніпропетровська область) – 15 осіб (у т.ч. 9 – смертельно);

- Відокремлений підрозділ «Криворізька теплова електрична станція «Акціонерного товариства «ДТЕК» ДНІПРОЕНЕРГО» (Дніпропетровська область) – 15 осіб (у т.ч. 2 – смертельно);

- ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (м. Київ) – 15 осіб (у т.ч. 1 – смертельно);

- ТОВ «ЕЛІЗ» (Запорізька область) – 15 осіб;

- ПРАТ «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (Кіровоградська область) – 14 осіб, у т.ч. 4 – смертельно.

Аналіз професійних захворювань

За 2022 рік до робочих органів виконавчої дирекції Фонду надійшло та зареєстровано 2 482 повідомлення про хронічні професійні захворювання (отруєння).

Порівняно з 2021 роком кількість повідомлень про хронічні професійні захворювання зменшилась на 14,9% (з 2 916 до 2 482).

За 2022 рік порівняно з 2021 роком кількість професійних захворювань за даними актів за формою П-4 зменшилась на 15,6%, або на 456 захворювань (з 2921 до 2465).

У 2022 році найбільша кількість складених актів за формою П-4 спостерігається на таких підприємствах: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» – 733 (Дніпропетровська область), ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» – 152 (Донецька область), ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (102) (Запорізька область), ВП «Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» (99) (Львівська область), ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» (85) (Львівська область) та ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» (85) (Львівська область).

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області (39,2%), Львівській області (21,5%) та Донецькій області (18,5%). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання, у цих областях складає 79,2% від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання у 2022 році, є: недосконалість технологічного процесу – 30,7%, невикористання засобів індивідуального захисту – 13% та недосконалість механізмів та робочого інструменту – 10,5% від їх загальної кількості.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 41,6% від загальної кількості діагнозів по Україні (2 546 випадків). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 28% (1 714 випадків). Третє місце за хворобами слуху – 24,4% (1 494 випадки), четверте за вібраційною хворобою – 3,8% (234 випадки).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 86,7% від загальної кількості професійних захворювань по Україні (2 136 осіб), що на 19% (502 особи) менше порівняно з 2021 роком.

Робота страхових експертів з охорони праці

Незважаючи на триваючу широкомасштабну збройну агресію російської федерації проти України в умовах воєнного стану в Україні, а в окремих регіонах в умовах ведення бойових дій, страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду продовжують виконувати свої основні функції.

Так, за 2022 рік страховими експертами з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду взято участь у роботі 26 201 комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Участь у роботі 19 323 комісій з розслідування гострих професійних захворювань - випадків інфікування медичних та інших працівників на COVID-19, роботи яких пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, склала 73,7% від кількості участей у роботі всіх комісій з розслідування за 2022 рік.

В умовах військової агресії страхові експерти з охорони праці продовжують здійснювати заходи з профілактичної діяльності, направлені на зниження травматизму на виробництві та профзахворюваності.

Так, за 2022 рік було здійснено 1 985 перевірок щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці на підприємствах. Найбільше таких перевірок було здійснено у: Вінницькій (218), Черкаській (199), Одеській (171), Хмельницькій (170), Дніпропетровській (168) та Полтавській (118) областях.

Страховими експертами з охорони праці під час проведення перевірок виявлено 14 753 порушення законодавства про охорону праці. Внесено 1 983 подання роботодавцям про порушення законодавства про охорону праці, та отримано 1 903 відповідей щодо їх усунення, на 80 подань термін надання відповіді не настав. 

До органів Державної служби України з питань праці внесено 3 подання з пропозиціями щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності 3 посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці.

Взято участь у проведенні 1 833 семінарів, нарад, круглих столів, конкурсів.

За 2022 рік у засобах масової інформації опубліковано 2 324 статті з питань профілактики страхових випадків (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Донецькій області – 222, Дніпропетровській області – 219, Черкаській області – 211, Вінницькій області – 209 та Хмельницькій області – 202), здійснено 66 виступів по радіо і телебаченню (найбільше по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Вінницькій області – 23 та Тернопільській області – 22).

Взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 3 046 підприємствах. Найбільше таких участей було взято по управліннях виконавчої дирекції Фонду у: Вінницькій області – на 323 підприємствах, Черкаській області – на 299 підприємствах, Одеській області – на 262 підприємствах, Тернопільській області – на 237 підприємствах, Хмельницькій області – на 212 підприємствах та Полтавській області – на 199 підприємствах.

Протягом 2022 року страховими експертами з охорони праці складено 213 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві, розглянуто 79 скарг та заяв застрахованих осіб.

Одним з завдань Фонду залишалося забезпечення медичних та інших працівників належними страховими виплатами за результатами розслідування випадків гострих професійних захворювань COVID-19, а також вжиття заходів для прискорення проведення розслідування цих випадків та складання акту розслідування за формою Н-1.

Виконавчою дирекцією Фонду щоденно здійснювався моніторинг щодо кількості клінічно підтверджених випадків гострих професійних захворювань внаслідок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 медичних та інших працівників, стану проведення розслідувань цих випадків та приймалися відповідні заходи щодо завершення їх проведення.

Також виконавчою дирекцією Фонду щотижнево здійснювався моніторинг щодо кількості нещасних випадків, які сталися з працівниками під час виконання ними трудових обов’язків через активні бойові дії, та стану проведення розслідувань цих випадків.

До робочих органів виконавчої дирекції Фонду постійно доводилися листи Державної служби України з питань праці щодо роз’яснення питань, які виникають під час розслідування нещасних випадків на виробництві в умовах дії воєнного стану в Україні.

З метою врегулювання проблемних питань, що виникали під час розслідування нещасних випадків, які сталися в умовах ведення бойових дій, виконавчою дирекцією Фонду надавалися до Міністерства соціальної політики України та Державної служби України з питань праці пропозиції щодо внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, з урахуванням запровадження воєнного стану в Україні.

 

Діаграма кількості страхових нещасних випадків по регіонах України за 2022 рік

 

Розподіл страхових нещасних випадків на виробництві за даними актів Н-1/П по регіонах України за 2022 рік порівняно з 2021 роком

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1/П за найбільш травмонебезпечними причинами за 2022 рік

 

Розподіл кількості потерпілих за даними актів Н-1/П за найбільш травмонебезпечними галузями економіки за 2022 рік

 

Розподіл кількості потерпілих від випадків гострого професійного захворювання COVID-19 за даними актів Н-1/П по регіонах України за 2022 рік

 

Відомості про нещасні випадки, що сталися під час виконання трудових обов’язків і пов’язані з веденням бойових дій, станом на 01.01.2023 року

 

Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України за 2022 рік

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 по регіонах України за 2022 рік порівняно з 2021 роком

 

Розподіл кількості професійних захворювань за даними актів П-4 за галузями економіки підприємств за 2022 рік

 

 

версія для друку
повернутись