Управління виконавчої дирекції Фонду у Сумській області
Головна » Діяльність управління » Сторінка страхувальника

Соціальні гарантії застрахованих осіб, потерпілих на виробництві та внаслідок професійних захворювань і членів їх сімей (Інформація для об'єднаних територіальних громад)

31.07.2018

Фонд соціального страхування України

Управління виконавчої дирекції Фонду у Сумській області

 

 

 

 

 

 

 

Соціальні гарантії

 застрахованих осіб, потерпілих на виробництві та внаслідок професійних захворювань і членів їх сімей

 

(Інформація для обєднаних територіальних громад)

 

 

 

 

ü  матеріальне забезпечення

ü  страхові виплати

ü  медико-соціальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Суми

2018 рік

 

Фонд соціального страхування України та його робочі органи реалізовують державну політику у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування. Гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХIV.

I.МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Особи, які підлягають страхуванню у звязку з тимчасовою втратою працездатності

 Відповідно до ст.18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105) страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

        

        

 

2. Види матеріального забезпечення

           За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення.

1) Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною).

Надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

- необхідності догляду за хворою дитиною (докладніше у роз’ясненні);

- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;

- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, оплачувану в меншому розмірі роботу;

- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

- перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

2) Допомога по вагітності та пологах.

Надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу. 

3) Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

           Надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом (постанова правління Фонду соціального страхування України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» 08.02.2017 №17).

3. Підстави для призначення матеріального забезпечення

          Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (видається на підставі Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 № 455), а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

          Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в пункті п'ятому частини першої статті 24 Закону № 1105, додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу.

         Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.

        Допомога на поховання члена сім'ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім'ї на утриманні застрахованої особи.

4. Про створення на підприємстві, в установі, організації комісії із соціального страхування

         Відповідно до ч.3 ст. 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), або фізичною особою - підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

        Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

       Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13.

5. Порядок отримання матеріального забезпечення

           Процедуру отримання матеріального забезпечення застрахованою особою можна поділити на декілька етапів:

1. Отриманий листок непрацездатності в закладі охорони здоров’я працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення).

2. Передача листка непрацездатності на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення).

3. Розрахунок бухгалтерією страхувальника суми матеріального забезпечення та оформлення заяви-розрахунку для отримання фінансування від робочого органу Фонду.

4. Подача страхувальником заяви-розрахунку до робочого органу Фонду за місцем обліку в органі Фонду та подальше фінансування такої заяви шляхом перерахування робочим органом Фонду заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника (Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22.12.2010 № 26), з 1 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у звязку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12.

        З 01 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві. Також з 01 жовтня цього року набуває чинності система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві.

5. Виплата страхувальником матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

6. Порядок розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах

         При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

         Порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України (Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266).

II.СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

1. Призначення та здійснення страхових виплат у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

         Призначення та здійснення страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) провадиться відповідно до Закону № 1105 та Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою правління Фонду від 27 квітня 2007 № 24, з 1 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 11.

          Страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасних випадків - це нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці (ст. 1 Закону № 1105).

         Страхуванню від нещасного випадку підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;

2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

3) особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

2. Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою і до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення нею 23 років, їй надається допомога Фонду.

3. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.

2. Страхові виплати

          Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

          Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Страхові виплати складаються із:

1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі - щомісячна страхова виплата);

2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

3) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

4) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.

У разі настання страхового випадку Фонд здійснює такі виплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (далі - щомісячна страхова виплата);

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижче оплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.

       Справа про страхові виплати потерпілого формується за бажанням потерпілого в управліннях (відділеннях) Фонду за місцем знаходження страхувальника або за місцем його проживання.

 

 

III.МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

1. Лікування застрахованих осіб та членів їх сімей  після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів

Застрахована особа має право на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі - висновок ЛКК) закладу охорони здоров’я. Термін лікування в реабілітаційному відділенні визначається лікуючим лікарем та ЛКК та може становити до 24 днів. Заклад охорони здоров’я, де застрахована особа перебуває на лікуванні, інформує робочий орган Фонду про потребу зазначеної особи в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю.

Фонд фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:

-          нейрореабілітація: підгострий період інсультів, черепно-мозгових травм;

-          м’язово-скелетна реабілітація: підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті, підгострий період опіків, ревматологічні захворювання;

-          кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період інфаркта міокарда, стан після пролікованої нестабільної стенокардії, підгострий період після операцій на серці, підгострий період захворювань легень; підгострий період після операцій на легенях, цукровий діабет;

-          медико-психологічна реабілітації учасників АТО;

-          реабілітація після оперативних втручань на органах зору;

-          реабілітація при порушенні перебігу вагітності;

-          інша (соматична) реабілітація: після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах.

Застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу відповідно до показань. Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування, затверджений наказом виконавчої дирекції Фонду, розміщується на офіційному веб-сайті Фонду.

       Організація лікування застрахованих осіб та членів їх сімей  після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV та Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39.

2. Медична реабілітація потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у санаторно-курортних закладах

         Медичною реабілітацією забезпечуються потерпілі за прямими наслідками страхового випадку, на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК), індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю у разі її складання (далі – ІПР). В період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення МСЕК ступеня втрати працездатності медична реабілітація надається на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) закладу охорони здоров’я за місцем проживання або лікування потерпілого щодо його потреби у такій реабілітації. Потерпілий направляється на медичну реабілітацію за наявності виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого. Тривалість медичної реабілітації в санаторно-курортному закладі становить 24 доби.

       Організація надання медичної реабілітації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інваліді», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програм реабілітації інвалідів», Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 № 18, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за № 489/17784.

3. Лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

       Підставою для фінансування витрат на лікування потерпілих є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування хронічного професійного захворювання, висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності та потребу потерпілого у такій допомозі. Під час тимчасової непрацездатності до встановлення МСЕК ступеня втрати працездатності у відсотках або одужання підставою для фінансування витрат на надання медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах є висновок ЛКК закладу охорони здоров’я. У разі самостійної оплати лікування, його вартість компенсується робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за умови перебування потерпілого на обліку на підставі виданих лікарями довідок, оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.

4. Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення

         Потерпілі мають право на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення за договорами, укладеними відділеннями управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області з аптечними закладами, або на самостійне придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, відповідно до визначеної МСЕК потреби та переліку необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, визначеного ЛКК закладу охорони здоровя за прямими наслідками страхового випадку з подальшою компенсацією їх вартості на підставі оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.

       Організація лікування та забезпечення потерпілих лікарськими засобами та виробами медичного призначення здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 № 18, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за № 489/17784.

5. Санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Потерпілому, який став особою з інвалідністю, безоплатно за висновком МСЕК та ІПР (у разі її складання) надається путівка для санаторно-курортного лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання. У разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, що не перевищує граничні розміри витрат, встановлені правлінням Фонду. Також потерпілому, який став особою з інвалідністю, компенсуються витрати на проїзд до санаторно-курортного закладу та назад. У разі необхідності супроводу особи з інвалідністю до санаторно-курортного закладу, якщо така потреба визначена висновком МСЕК, Фонд фінансує витрати на перебування (проживання, харчування, проїзд) супроводжуючої особи на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю. На сьогоднішній день потерпілі самостійно вибирають санаторно-курортний заклад, розташований на території України, в населених пунктах, на території яких органи державної влади України здійснюють свої повноваження у повному обсязі, відповідно до медичних показань за профілем лікування.

  Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 діб. Термін може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою потерпілого (враховуючи вік потерпілого, характер та складність захворювання тощо).

 Термін санаторно-курортного лікування для інших категорій потерпілих становить 24 доби. Залежно від лікувально-діагностичних можливостей санаторно-курортного закладу, курсу та методик лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін санаторно-курортного лікування за письмовою заявою потерпілого може зменшуватись до 18 діб.

Організація і забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.05.2017 № 33, постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31.10.2007 № 49 «Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням.

6. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Потерпілі безоплатно забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації (протезними виробами, включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг, засобами пересування, спеціальними засобами для самообслуговування, особистого догляду, орієнтування, спілкування та обміну інформацією), потребу в яких визначають МСЕК з розробленням індивідуальної програми реабілітації на підставі висновку ЛКК закладу охорони здоров’я.

Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання технічними засобами реабілітації, у тому числі засобами пересування здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV та Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.03.2008 № 23.

7. Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками

Підставою для забезпечення потерпілих виробами та послугами є висновок МСЕК про таку потребу потерпілого. Під час тимчасової непрацездатності (до встановлення МСЕК ступеня втрати працездатності у відсотках) підставою для забезпечення потерпілих виробами та послугами є висновок ЛКК.

Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання технічними засобами реабілітації, у тому числі засобами пересування, здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV та Положення про потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками від 30.11.2010 №  35.

8. Забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Додаткове харчування призначається потерпілим за прямими наслідками ушкодження здоров’я в результаті нещасних випадків (травм) на виробництві або професійних захворювань на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікуючий лікар та затверджує МСЕК.

Забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV та Положення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання від 03.11.2011 № 42.

9. Забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Потребу потерпілих у спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні визначають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

Забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV та Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання від 03.11.2011 № 41.

10. Професійна реабілітація (професійне навчання), перекваліфікація інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Визначення потреби потерпілого у професійній реабілітації здійснюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з подальшим розробленням індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Висновок МСЕК щодо потреби у професійній реабілітації та ІПР є підставою для здійснення професійної реабілітації потерпілого з урахуванням його побажань.

Організація професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікації інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV та Положення про організацію професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікацію інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання від 12.06.2014 № 3.

11.  Забезпечення інвалідів  унаслідок трудового каліцтва автомобілями

За наявності медичних показань для одержання автомобіля і наявності або відсутності протипоказань до керування ним Фонд забезпечує інваліда автомобілем безоплатно чи на пільгових умовах.

Забезпечення інвалідів автомобілями за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV ,згідно із вимогами Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999.

12. Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування виплачуються особам, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Забезпечення потерпілих грошовими компенсаціями на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, згідно із вимогами Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228.

IV.ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

 

         Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області здійснює:

    1.Постійний контроль за результатами моніторингу заяв-розрахунків, що проводяться на етапі опрацювання поданої інформації страхувальниками в режимі онлайн (моніторинг реєстрів).

    2.Проведення перевірок страхувальників з питань стану виконання вимог законодавства у нарахуванні і виплаті матеріального забезпечення, використанні коштів Фонду.

    3.Контроль за порядком проведення виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

    4.Проведення планових та позапланових перевірок закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності. 

    5.Участь у засіданнях МСЕК і ЛКК, в тому числі по питаннях продовження листків непрацездатності, встановлення відсотку втрати професійної працездатності, потреби у медичній та соціальній допомозі потерпілим.

         Контроль за використанням коштів Фонду та дотриманням страхувальниками законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

 

 

КОНТАКТИ

         З питань одержання державних соціальних гарантій за рахунок коштів Фонду соціального страхування України звертатися до об’єднаних територіальних громад за місцем проживання або до відділень управління Фонду соціального страхування України у Сумській області та їх структурних підрозділів:

Сумське міське відділення

м. Суми, вул. Даргомижського, 6, тел./факс 65-98-01

 

Білопільське відділення

м. Білопіля, вул. Старопутивльська, 41, тел./факс 9-10-75

м. Буринь, вул. Пилипа Орлика, 6, тел. 2-19-91

 

Глухівське відділення

м. Глухів, вул. Героїв Крут, 10/а, тел./факс 3-24-38

м. Путивль, вул. Князя Володимира, 56, прим. 3, тел. 5-10-17

 

Конотопське відділення

м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 2, тел./факс 6-56-86

м. Кролевець, вул. Івана Франка, 24, тел. 9-13-97

 

Недригайлівське відділення

смт. Недригайлів, вул. Щебетунів, 26, тел./факс 5-26-68

смт. Липова Долина, вул. Полтавська, 17, моб. тел. 095-798-29-14

 

Охтирське відділення

м. Охтирка, вул. Сумська, 6, тел./факс 2-40-02

м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, тел. 6-80-05

смт. Велика Писарівка, вул. Незалежності 9/ а, моб. тел.  095-197-26-33

 

Роменське відділення

м. Ромни, вул. Соборна, 40, тел./факс 5-27-85

 

Сумське відділення

м. Суми, вул. Троїцька, 5, тел./факс 67-11-26

смт. Краснопілля,  вул. Вокзальна, 3,   тел./факс 7-52-13

м. Лебедин, вул. Героїв Майдану, 12, тел./факс 2-35-27

 

Шосткинське відділення

м. Шостка, вул. Шевченка, 8, тел./факс 7-07-76

 

Ямпільське відділення

смт. Ямпіль, бульвар Ювілейний, 6/а, тел./факс 2-24-78

м. Середина-Буда, вул. Соборна, 7, моб. тел. 066-313-44-08

 

версія для друку

Громадська приймальня

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України