Управління виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області
Головна » Діяльність управління » Робота зі зверненнями громадян, доступ до публічної інформації

Запит на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

29.09.2017

 

Розпорядник інформації  Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області (Бульвар Новий, 5, м. Житомир, 10014)

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Індекс та поштова адреса за місцем постійного проживання, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку

 

Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв'язку/

В усній формі

/Вказується номер засобу зв'язку/

 

 

 

 

 

(дата подання запиту)

 

(підпис запитувача)

 

Рекомендації

щодо процедури подання та заповнення форми запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

3. Запити на інформацію, розпорядником якої є управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування України у Житомирській області, приймаються у робочі дні з 9-ї до 18-ї години, у п'ятницю - з 9.00 до 16.45 години.

Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви (з 13-ї  до 13 год. 45 хв.), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

4. Запит на інформацію подається за такими формами:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем розташування органу та підрозділу;

в електронному вигляді: на електронну адресу органу та підрозділу;

засобами факсимільного зв'язку: на номер факсимільного зв'язку органу та підрозділу.

5. Текст запиту повинен містити одне питання.

Запит заповнюється розбірливим почерком, окрім запитів, що подаються в електронному вигляді. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

Усний запит заповнюється співробітником органу та підрозділу, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

а) прізвище, ім'я та по батькові запитувача;

б) поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

в) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

г) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8. У разі, якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

 

версія для друку

Контакти

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України