Управління виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області
Головна » Діяльність управління » Робота зі зверненнями громадян, доступ до публічної інформації

Порядок оформлення та подання запитів на інформацію

29.09.2017

ПОРЯДОК
оформлення та подання запитів на інформацію

 

1.     Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2.     Запит на інформацію подається у довільній формі.

3.     Запит на інформацію повинен містити:

-        прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

-        загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-        підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4.     Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації.

5.     Запит на інформацію може бути подано особисто через посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.     Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7.     У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8.     На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації та дати надходження запиту. Така копія повертається запитувачу.

9.     Облік запитів на публічну інформацію здійснюється відділом організаційної роботи, документообігу та господарського забезпечення в окремому журналі.

10. Опрацювання запитів на публічну інформацію здійснюється відповідним відділом управління, згідно резолюції керівника, при дотриманні строків визначених ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію може мати місце у випадках чітко визначених ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або до суду згідно ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації.

 

 

версія для друку

Контакти

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України