Управління виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області
Головна » Діяльність управління » Профілактика виробничого травматизму

Проведення профілактичної роботи служби страхових експертів області за 06 місяців 2019 року

31.07.2019

Одним з головних напрямків роботи управління та відділень є профілактична робота з запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, викликаних умовами праці. Профілактична робота неможлива без ефективної діяльності служби страхових експертів з охорони праці, оскільки саме страхові експерти виконують значну частину завдань з профілактики, в тому числі консультативно – дорадчі функції.

На сьогодні головне завдання Фонду – збереження життя та здоров'я працівників під час виконання своїх трудових обов'язків. Пріоритетним завданням діяльності нашого управління є реалізація заходів із профілактики виробничого травматизму. Станом на 1 липня 2019 року у відділеннях ВД Фонду працює 12 страхових експертів з охорони праці, які проводять свою роботу на  79397 зареєстрованих у Фонді підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та виду економічної діяльності. Отже, в середньому по області на одного страхового експерта  з охорони праці припадає понад 6616  зареєстрованих підприємств .

Слід також зазначити що  за останні два роки  відбулось суттєве зростання кількості страхувальників, а відповідно зросла  чисельність застрахованих працівників.

Так  на обліку по управлінню виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області станом на 01.01.2018р. кількість страхувальників була 74 407, а станом на 01.07.2019р. стало 79397 страхувальників. Чисельність застрахованих працівників: станом на 01.01.2018р. була 250 636, а станом на 01.07.2019р. стало 297754 застрахованих осіб.

 Отже  кількість страхувальників на кінець 2018 року зросла на 6,7%, а чисельність застрахованих осіб на кінець 2018 року зросла на 18.8 %.

Для запобігання нещасних випадків на виробництві і зниження професійної захворюваності, відділ профілактики страхових випадків управління проводить методичне керівництво роботою страхових експертів з охорони праці  відділень, спрямоване на підвищення результативності їхньої профілактичної роботи і націлює їх на проведення намічених заходів в установлені терміни, у повному обсязі, якісно і щоб вони давали реальну віддачу.

Страхові експерти з охорони праці відділень у 1 півріччі  2019  року  взяли  участь у роботі комісій з розслідування 118 нещасних  випадків, що складає 100 % від загальної кількості, в тому числі у:

  • 10 нещасних випадків із смертельним наслідком,
  • 2 групових випадків,
  • 16 випадків смерті на підприємстві,
  • 12 нещасних випадків з можливою інвалідністю,
  • 8 професійних захворювань,
  • 69 інших випадків виробничого травматизму.

За 6 місяців 2019 року зареєстровано 7 випадків професійних захворювань, що на 6 випадків  менше  ніж за аналогічний період 2018 року.

Протягом І півріччя 2019 року управлінням та відділеннями виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області здійснювались наступні види профілактичних заходів, а саме: проведення семінарів, нарад, «круглів столів», публікація статей у друкованих засобах масової інформації, виступи на телебаченні та радіо тощо.

За 6 місяців 2019 року працівниками управління та відділень ВД Фонду взято участь у проведенні:

·         65 семінарів;

·         37 нарад;

·         24 „ круглих столів”.

У друкованих засобах масової інформації було опубліковано 69 статей з питань охорони праці та соціального захисту працюючих, організовано 14 виступів по радіо та  телебаченню.

Страхові експерти з ОП взяли участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 142 підприємствах області, у роботі 14 комісій з питань охорони праці на підприємствах.

Інформація щодо кількості здійснених заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві відображена у таблиці №1.

                

                 Таблиця № 1

 

 

надано страхувальникам консультацій

233

проведено семінарів

65

проведено нарад

37

проведено круглих столів

24

проведено конкурсів

3

публікації

69

виступи на радіо та телебаченні

14

вивчено та поширено позитивний досвід профілактичної роботи

23

участь в опрацюванні та впровадженні СУОП  на підприємствах

142

участь у роботі комісій з питань ОП підприємств

14

участь у розробленні нормативних актів про охорону праці

70

участь у розробленні профілактичних заходів щодо підвищення безпеки виробництва

42

розповсюдження нармативних актів та ін. друкованої продукції з ОП

1322

виконання інших профілактичних заходів

55

 

Складено 14  протоколів  про адміністративні правопорушення на  посадових осіб за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві.

 

 

версія для друку

Контакти

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України