Управління виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області
Головна » Діяльність управління » Профілактика виробничого травматизму

Проведення профілактичної роботи службою страхових експертів з охорони праці управління ВД ФССУ у Житомирській області за 9 місяців 2019 року

07.11.2019

Одним з головних напрямків роботи управління та відділень є профілактична робота з запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, викликаним умовами праці. Профілактична робота неможлива без ефективної діяльності служби страхових експертів з охорони праці, оскільки саме страхові експерти виконують значну частину завдань з профілактики, в тому числі консультативно – дорадчі функції.

Для запобігання нещасних випадків на виробництві і зниження професійної захворюваності, відділ профілактики виробничого травматизму управління проводить методичне керівництво роботою страхових експертів з охорони праці  відділень, спрямоване на підвищення результативності їхньої профілактичної роботи і націлює їх на проведення намічених заходів в установлені терміни, у повному обсязі, якісно і щоб вони давали реальну віддачу.

Станом на 1 жовтня 2019 року у відділеннях ВД Фонду працює 12 страхових експертів з охорони праці.

За статистичними даними з листопада 2015 року в Житомирській області існує тенденція збільшення виробничого травматизму, але у  2019 році  ситуація змінилась – за 9 місяців 2019 року  кількість страхових випадків зменшилась на 11 випадків,кількість потерпілих зменшилась на 12 потерпілих. Зменшилось суттєво кількість професійних захворювань. За  9 місяців відмічається тільки ріст смертельного травматизму у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

 

Загальна кількість страхових нещасних випадків на виробництві

 

 

Страхові експерти з охорони праці відділень за 9 місяців 2019  року  взяли  участь у роботі комісій з розслідування 142 нещасних  випадків та професійних захворювань, що складає 100 % від загальної кількості, в тому числі у:

  • 11 нещасних випадків із смертельним наслідком,
  • 2 групових випадків,
  • 17 випадків смерті на підприємстві,
  • 11 нещасних випадків з можливою інвалідністю,
  • 10 професійних захворювань,
  • 90 інших випадків виробничого травматизму.

Протягом 9 місяців 2019 року управлінням та відділеннями виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області здійснювались наступні види профілактичних заходів, а саме: проведення семінарів, нарад, «круглів столів», публікація статей у друкованих засобах масової інформації, виступи на телебаченні та радіо тощо.

За 9 місяців 2019 року працівниками відділень ВД Фонду взято участь у проведенні:

·         95 семінарів;

·         48 нарад;

·          38 „ круглих столів”.

У друкованих засобах масової інформації було зроблено 93  статті та публікації з питань охорони праці, організовано 21 виступ  по радіо та  телебаченню.

Страхові експерти з ОП взяли участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 212 підприємствах області, у роботі 16 комісій з питань охорони праці на підприємствах.

Інформація щодо кількості здійснених заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві відображена у таблиці

 

 

надано страхувальникам консультацій

344

проведено семінарів

95

проведено нарад

48

проведено круглих столів

38

проведено конкурсів

3

публікації

93

виступи на радіо та телебаченні

21

вивчено та поширено позитивний досвід профілактичної роботи

30

участь у опрацьовані та впроваджені СУОП  на підприємствах

212

участь у роботі комісій з питань ОП підприємств

16

участь у розробленні нормативних актів про охорону праці

105

участь у розробленні профілактичних заходів щодо підвищення безпеки виробництва

65

розповсюдження нармативних актів та ін. друкованої продукції з ОП.

1703

Виконання інших профілактичних заходів

78

 

Складено 17  протоколів  про адміністративні правопорушення на  посадових осіб за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві. Здійснено 138 перевірок стану профілактичної роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах, організаціях та установах, під час яких було виявлено 962 порушення законодавства про охорону праці та відповідно внесено 138 подань роботодавцям.

 

 

версія для друку

Контакти

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Фонд соціального страхування України