Управління виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області
повернутись 

Проведення профілактичної роботи службою страхових експертів з охорони праці управління ВД ФССУ у Житомирській області у 2019 році

22.01.2020

Одним з головних напрямків роботи управління та відділень є профілактична робота з запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, викликаним умовами праці. Профілактична робота неможлива без ефективної діяльності служби страхових експертів з охорони праці, оскільки саме страхові експерти виконують значну частину завдань з профілактики, в тому числі консультативно – дорадчі функції.

Для запобігання нещасних випадків на виробництві і зниження професійної захворюваності, відділ профілактики виробничого травматизму управління проводить методичне керівництво роботою страхових експертів з охорони праці  відділень, спрямоване на підвищення результативності їхньої профілактичної роботи і націлює їх на проведення намічених заходів в установлені терміни, у повному обсязі, якісно і щоб вони давали реальну віддачу.

Станом на 1 січня 2020 року у відділеннях ВД Фонду працює 12 страхових експертів з охорони праці.

За статистичними даними з листопада 2015 року в Житомирській області існує тенденція збільшення виробничого травматизму, але у  2019 році  ситуація змінилась – у 2019 році  кількість страхових випадків зменшилась на 10 випадків, кількість потерпілих зменшилась на 12 потерпілих. Зменшилось на 3 випадки кількість професійних захворювань. У 2019 році відмічається тільки ріст смертельного травматизму у порівнянні з 2018 роком – на 2 випадки.

 

Загальна кількість страхових нещасних випадків на виробництві

 

 

Страхові експерти з охорони праці відділень у 2019  році  взяли  участь у роботі комісій з розслідування 186 нещасних  випадків та професійних захворювань, що складає 100 % від загальної кількості, в тому числі у:

·         14 нещасних випадків із смертельним наслідком,

·         2 групових випадків,

·         21 випадків смерті на підприємстві,

·         17 нещасних випадків з можливою інвалідністю,

·         1 гострого професійного захворювання (отруєння)

·         16 професійних захворювань,

·         115 інших випадків виробничого травматизму.

У 2019 році управлінням та відділеннями виконавчої дирекції Фонду у Житомирській області здійснювались наступні види профілактичних заходів, а саме: проведення семінарів, нарад, «круглів столів», публікація статей у друкованих засобах масової інформації, виступи на телебаченні та радіо тощо.

Інформація щодо кількості здійснених заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві відображена у таблиці

 

надано страхувальникам консультацій

455

проведено семінарів

122

проведено нарад

64

проведено круглих столів

50

проведено конкурсів

3

публікації

115

виступи на радіо та телебаченні

28

Вивчено та поширено позитивний досвід профілактичної роботи

38

участь у опрацьовані та впроваджені СУОП  на підприємствах

286

участь у роботі комісій з питань ОП підприємств

19

участь у розробленні нормативних актів про охорону праці

145

участь у розробленні профілактичних заходів щодо підвищення безпеки виробництва

94

розповсюдження нармативних актів та ін. друкованої продукції з ОП.

2142

Виконання інших профілактичних заходів

104

 

Складено 21  протокол  про адміністративні правопорушення на  посадових осіб за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві. Здійснено 190 перевірок стану профілактичної роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах, організаціях та установах, під час яких було виявлено 1339 порушень законодавства про охорону праці та відповідно внесено 190 подань роботодавцям.

 

версія для друку
повернутись